Flere voksne, tak.

Arbejdet med udviklingsmålet Engagerede Voksne er godt i gang. På FDF Lederkursus den 21.-23. april deltog 16 ledere fra 13 kredse i modulet Flere Voksne i Kredsen. 

04. May 2023
Jasmin Palander Sørensen

Der spidses ører til FDF Lederkursus 2023.


Foto: Amanda Hertz

“Vi vil ha’ voksne der griner…”. Sætningen forvandles automatisk til sang, når ordene læses op. Teksten er muligvis skrevet i et børneperspektiv, men budskabet har samme vægt uanset alder. I en FDF-kontekst kan den endda næsten have potentiale til at blive slagsang for udviklingsmålet Engagerede Voksne. 

 

Det er jo skønt at ønske sig flere engagerede voksne, men hvem de engagerede voksne er, og hvilken rolle de skal have i kredsen, afhænger af kredsens behov. 

 

Fra kredsundersøgelse til udviklingsmål

Det hele starter med kredsundersøgelsen i 2022. Da svarene fra kredsundersøgelsen er gennemgået, er det tydeligt, at der er mange kredse, som gerne ville være flere voksne. Dette foranlediger et forslag til landsmødet. 

 

På FDFs landsmøde i november 2022 vedtages udviklingsmålet Engagerede Voksne, med den indledende ordlyd: Vi vil sammen invitere flere voksne og unge ind i FDFs fællesskab. 

 

For at støtte kredsenes rekrutteringsarbejde nedsættes efterfølgende en arbejdsgruppe blandt forbundssekretærerne. Hen over vinteren og foråret designer de et forløb, der kan hjælpe kredse med systematisk at engagere flere voksne.

 

Det starter med et modul

På lederkurset den 21.-23. april prøver de første kredse kræfter med forløbets temaer: tankegang, behovsafklaring og frivilligkoordinering. Det sker både i modulet “Flere Voksne i Kredsen” og til lørdagens fællesprogram, Udviklingshjulet.

 

På modulets deltagerliste står Frida Kirt (22) og Andreas Nielsen (24) fra FDF Bagsværd-Stengård og Sandie Vandbæk (33) fra FDF Mørke.

 

Om motivationen, for at vælge netop dette modul, fortæller Frida og Andreas:

 

"Vi står i en stor omstrukturering i kredsen og derfor var det relevant at blive klogere på, hvilke opgaver vi har i kredsen, og hvilke voksne vi har til at løse dem. Vi har tit snakket om, at vi skal få et par ledere mere til, for at få lidt fleksibilitet i lederflokken. Især kunne vi godt bruge en kvindelig leder. Derfor var det relevant for os at deltage i", siger Frida og Andreas.

 

For lederflokken i FDF Mørke har de en tendens til at tage alle de konkrete opgaver selv, så det kan virke som om, der ikke er brug for flere voksne.

 

“Det er mit første lederkursus, og vi er tre ledere afsted fra kredsen. Vi er nogle power-voksne i kredsen, som gerne vil have styr på alle opgaver selv, og selv tager fra. Vi vil enormt gerne fremstå tjekkede, og det gør måske også, at der ikke er så mange forældre eller andre, der ser, at de kan spille en rolle, fordi vi udfylder dem alle selv. Vi er i kredsen i gang med en proces, hvor vi skal tiltrække nogle voksne, fordi vi kan ikke klare det hele selv.” fortæller Sandie.

 

 

Tre temaer med samme mål

Når man vil invitere flere ind i kredsen, arbejder man som sagtmed tre temaer: tankegang, behovsafklaring og frivilligkoordinering.

 

Tankegang: Hvordan tænker vi om frivillighed?

Der er mange nuancer i vores voksne roller i FDF, men typisk går tankerne direkte på, at nye voksne kan være ledere. Under ‘Tankegang’arbejdes der derfor med, hvordan vi kan ændre vores tænkning om roller i FDF. Har vi i kredsen et sprog for forskellige roller? Og hvordan skaber vi rum for dem, som gerne vil engagere sig i perioder men ikke ugentligt?

Behovsafklaring: Giver det mening at ty til alle-kald?

Det er fristende at ty til alle-kald, når man mangler voksne i kredsen. Her arbejdes derfor med, hvordan man kan analysere sin egen kreds. Er der behov for voksne til flere børnemøder? Mangler der hænder til at stå for fundraising? Er der brug for at integrere hjælpeledere på pilteholdet? Hvad er det egentlige behov?

 

Frivilligkoordinering: Det en kontinuerlig opgave.

Vi lykkes bedst med opgaverne i kredsen, hvis der er nogen som specifikt har ansvaret. 

Det kunne være med opgaver som: Hvordan får vi Bertrams mor til at hjælpe til på weekendturen? Hvordan formidler man på de sociale medier, at der er mulighed for at hjælpe et par timer om året?

Under dette tema er der hjælp til eventuelle budskaber og et idékatalog med fire konkrete måder, hvorpå man kan henvende sig til voksne, for at få dem til at engagere sig. 

 

Arbejdet ligger hos lederflokken

Modulet og udviklingshjulet er blot begyndelsen på arbejdet. For det egentlige arbejde sker i et samarbejde mellem lederne hjemme i kredsen.

 

For Sandie fra FDF Mørke har deltagelsen på modulet hjulpet med at sætte konkrete opgaver i gang.

 

“Vi fik på modulet lavet flere opgaver, blandt andet en liste med de navne vi gerne vil gå videre med. De får tilbuddet om at byde ind på de konkrete opgaver, vi har defineret. Det tror jeg, vi går i gang med i den kommende uge”. 

 

Selvom der er konkrete opgaver at gå i gang med, erkender hun også, at det behovsafklaringen er stor øvelse i sig selv.

 

"Det var svært at finde ud af, hvad vi egentlig har behov for. Vi har nogle idéer, men det er faktisk svært at kortlægge, hvor vi har brug for voksne, og hvilke opgaver og roller de skal bydes ind til og tage på sig”, siger Sandie.

 

For Frida og Andreas fra FDF Bagsværd-Stengård har modulet åbnet deres øjne for nye måder at betragte deres voksne på i kredsen.

 

“Vi har virkelige fået fokus på, at vi har brug for flere roller til de voksne i vores kreds, og vi skal lære at spørge om hjælp. Eller måske blive mere struktureret omkring det. Det skal vi arbejde med, især at bruge netværket omkring kredsen bedre”, afslutter de. 

Nåede du ikke modulet på lederkursus?


Forløbet udbydes i efteråret. 
Kredsene forpligter sig til en aften med oplæg og kredslederen forpligter sig til et sparringsmøde efterfølgende.  

Kontakt din forbundssekretær