Alle har brug for et ståsted at møde verden fra

FDF tilbyder flygtningebørn kontingentfritagelse i 2015 og 2016.

07. Sep 2015
Christina Gro Hansen

- At gå til FDF og andre fritidsinteresser er en af de bedste måder at integrere flygtningebørn på, siger FDFs formand Jonas Kolby Laub Kristiansen.

Foto: Jesper Nord.

Som reaktion på regeringens straks-indgreb, har FDFs hovedbestyrelse besluttet at tilbyde flygtningebørn kontingentfritagelse. 

- Vi er bekymrede for, at flygtningebørnene kommer til at betale prisen for regeringens straks-indgreb. Rockwool-fonden har dokumenteret, at det er fritidsaktiviteterne, der skæres fra, når familiens økonomi indskrænkes. Børnene bliver taberne, når der ikke er råderum til at betale kontingent, siger FDFs formand Jonas Kolby Laub Kristiansen.

Derfor sætter FDF nu handling bag ordene, og tilbyder flygtningebørn kontingentfritagelse for kontingent til landsforbundet foreløbig i 2015 og 2016.

- At gå til FDF og andre fritidsinteresser er en af de bedste måder at integrere flygtningebørn på. I FDF lærer børnene et forpligtende fællesskab og demokratisk dannelse baseret på værdier som leg, samfundsengagement og tro. Uden et aktivt foreningsliv risikerer børn i en udsat gruppe at blive endnu mere isolerede i det danske samfund, siger Jonas Kolby Laub Kristiansen.

Nogle steder er der allerede eksempler på børn, der går til FDF og oplever nogle af alle mulighederne, foreningsdanmark kan tilbyde.

- I FDF står vi på børnene side, fordi vi tror på, at alle børn har brug for et ståsted at møde verden fra. Det er baggrunden for, at vi har besluttet at tilbyde flygtningebørn fra hele landet fritagelse fra kontingent. Vi vil gerne være med til at give dem en god start på deres ny tilværelse - og på sigt en god ballast og et ståsted i livet, Jonas Kolby Laub Kristiansen.

Kredsen søger forbundskontoret om friplads til flygtningebørn og registrerer derefter medlemmet i Carla.

Vil man invitere flygtningebørn indenfor i kredsen, kan man for eksempel prøve at tilbyde sig via Facebookgruppen Venligboerne.