Hvor skal folkekirken hen?

Tag med og sæt dit FDF-præg på debatmøde om folkekirkens fremtid.

12. Apr 2016
Christina Gro Hansen

På Himmelske Dage Landsforeningen af Menighedsråd sammen med Grundtvigsk Forum, Indre Mission og de folkekirkelige ungdomsorganisationer til et debatarrangement om folkekirken. Morten Skrubbeltang har deltaget i planlægningsgruppen på vegne af ungdomsorganisationerne.

Tag med og sæt et FDF-præg på debatten. Det er gratis at deltage i  arrangementet, der foregår fredag den 6. maj kl. 10-17.15 i Festsalen, Københavns Universitet på Vor Frue Plads. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.

Emnerne er:

  • En lokal folkekirke i en global tid.
  • Dåb og dåbsoplæring - færre vælger at døbe deres børn.
  • Stedets kirke eller kirkens sted - om folkekirkens geografiske struktur.
  • Den eksistentielle samtale - kirkens rolle og relevans. Hvordan kan kirken få en eksistentiel samtale i gang i en tid, hvor der hersker et stort traditionstab. 

Journalisterne Clement Kjersgaard og Michael Jeppesen er blandt ordstyrerne på dagen. Blandt dagens øvrige deltagere er journalist og sognepræst Sørine Gotfredsen, biskopper og videnspersoner fra folkekirken og forskellige forskningsinstitutioner. FDF er med næstformand Iben Nielsen repræsenteret i debatten om dåb og dåbsoplæring. Flere folkekirkemedlemmer vælger ikke at døbe deres børn. Hvad skal folkekirken gøre i denne situation?