"Ledere kan være medskabere af det FDF, de ønsker"

Ledere i landsdel 6 fik sparring på deres ideer til landsmøde-forslag, da de mødtes til forslagsaften. Forslag modtages frem til 25. september kl. 12.

20. Sep 2020
Mia Fanefjord Hansen

Stemmerne tælles på landsmødet i 2018. Foto: Thomas Heie Nielsen

Der var godt gang i landsmøde-idéerne, da Landsdel 6 for nylig inviterede til forslagsaften for alle landsdelens ledere. Her kunne alle medbringe deres ide til et landsmødeforslag, pitche den for nogle andre og få kvalificeret sparring.

Når der 13.-15. november igen afholdes landsmøde i FDF, er det både kredse, landsdele og hovedbestyrelse, der har indsendt de forslag, der stemmes om. 

Det var netop for at kvalificere hinandens forslagsidéer til landsmødet, at landsdelens ledere samledes til forslagsaften. Det fortæller landsdelsleder i landsdel 6 Nicolei Beier:

- Formålet med forslagsaftenen er at give lederne sparring på deres ide. Det handler både om, at finde ud af, om de andre ledere finder ideen god og bæredygtig, men også taktiske ting som hvorvidt der skal være flere forslagsstillere, om vedkommende selv vil fremføre forslaget på landsmødets talerstol, eller om de vil have landsdelsledelsen til at være forslagsstiller.

Medskabere af FDF

For Nicolei Beier handler det om at støtte op om FDFs demokratiske proces ved at skabe et rum, hvor lederne oplever, at de med deres ideer kan rykke noget i FDF.

- Hovedbestyrelsen fremlægger selv nogle landsmødeforslag, men det er jo i høj grad kredsene, der skaber landsmødet og landsforbundet. Derfor skal vi kunne stille et rum til rådighed, for at lederne kan være medskabere af det FDF, de ønsker. Den menige leder skal kunne blive hørt, og derfor kan dette også være rummet, hvis man ønsker en anden eller mere opbakning.

Styrkelse af demokratiet

Bastian Valsted Wøllekær fra FDF Odense 14 Thomas Kingo deltog i forslagsaftenen sammen med to andre unge fra kredsen. Og netop det at vende sin idé med andre ledere var en god oplevelse:

- Til aftenen havde jeg en ide med, som jeg ønskede sparring på. Jeg oplevede en meget ligeværdig uformel snak, hvor folk havde forskellige holdninger, som de gerne ville fremføre. På den måde gav vi hinanden god energi, uanset om det var opbakning til forslaget, eller om tilbagemeldingen var, at det måske ikke var den bedste ide, fortæller Bastian Valsted Wøllekær.

Han ser det som en styrkelse af demokratiet, når ledere på den måde kan mødes uformelt og sammen gøre processen om at stille et forslag mere simpel.

- Jeg synes, det gav en anden forståelse af FDF som organisation. En forståelse for landsmødet og for, hvilken indflydelse man kan få, selvom man eksempelvis er fra en lille kreds, som vi er. Når landsdelsledelsen tilmed kan være medstillere på forslag, så giver det mig tryghed og en støtte ift. selv at skulle løfte et forslag, som kan være med til at sætte retning for FDF, siger Bastian Valsted Wøllekær.

Der kan indsendes forslag til landsmødet frem til 25. september kl. 12. Læs mere og indsend forslag her: