Friluftsrådets udlodningsmidler: Nye kategorier og temaer

Friluftsrådet har lavet nye kategorier og temaer for, hvad der gives udlodningsmidler til. Det betyder, at kredsene kan søge om tilskud til projekter, der enten forbedrer friluftsmulighederne, handler om naturformidling eller er et samarbejde med kommunen. 

27. Jun 2017
Mai Christensen

FOTO: FDF Sct. Jørgensbjerg.

En ny og anderledes måde at lære om naturen på, en måde at forbedre adgangen til den lokale natur eller noget helt tredje. Friluftsrådet har opstillet nye kategorier for, hvilke projekter de giver tilskud til. Som noget nyt kan FDF-kredse nemlig søge om udlodningsmidler i tre kategorier.

Friluftslivets frivillige ildsjæle omfatter mindre projekter, der forbedrer friluftsmulighederne. Det kan være alt fra bålhytter til nye stier. Del dine hemmelige steder i naturen er projekter og naturformidling i mindre området, mens der i kategorien Friluftsliv lige i nærheden skal samarbejdes med kommunen om friluftsprojekter - eksempelvis om såkaldte grejbanker, hvor grej kan udlånes til skoleklasser.

Størrelsen på tilskuddene, man som FDF-kreds kan søge, spænder fra 100.000 kroner til 500.000 kroner.

Læs mere om de nye kategorier