Frygt ikke, tro kun!

Alle deltagere på landslejren var samlet til en aftengudstjeneste under åben himmel, hvor det stemningsfulde tusmørke dannede ramme om lejrens modstema.

14. Jul 2022
Rasmus Lind

Foto: Thomas Heie Nielsen

Det er en let overskyet lørdag aften i juli. Vinden rusker i bøgetræerne på de skråninger, der omkranser lejrbålspladsen på Sletten. Her er lejrens 10.000 børn, unge og voksne samt nogle tusinde gæster samlet til landslejrens store gudstjeneste.

Anni Albæk står på scenen for at videregive mod – og særligt mod til at tro – til lejrdeltagerne. Hun er til daglig sognepræst i Møllevangskirken i Aarhus, og som flere gange før er hun taget med FDF som lejrpræst.

- FDF er grunden til at jeg blev præst, fordi jeg som barn mødte en kristendom, der talte til mig. Landslejrens tema er ’mod’, og i gudstjenesten har vi valgt at lægge særligt vægt på modet til at tro, siger hun.

Landslejren modstema spænder over modsbegrebets mange forskellige facetter, eksempelvis mod til at gå nye veje, mod til at række ud til andre, mod til at tage imod hjælp og mod til at vove og fejle.

Når modet svigter

Det centrale element i gudstjenesten er historien om Jesu vandring på Genesaret Sø (Mark 6, 45-52). Den er særligt udvalgt, fordi den har et lige dele relevant og letforståeligt budskab om at have mod, og om at modet svigter.

- Det fine ved fortællingen fra søen er, at Peter jo viser et stort mod. Jesus kalder ham ud til sig, og Peter træder faktisk på søen. Det glemmer man ofte. Først da han tænker over, hvad der er i gang, svigter modet ham. Dét vil vi gerne fortælle: At man kan være modig i ét øjeblik, og så se sit mod svigte i det næste. Men når modet svigter, griber Gud dig. Hovedbudskabet er: ”Frygt ikke, tro kun!”, siger Anni Albæk.

Den store gudstjeneste er blevet til i et tæt samarbejde mellem Anni Albæk, landslejrens forkyndelsesudvalg og repræsentanter fra lejrens band og holdet omkring den store scene.

- Gudstjenesten har været et fællesprojekt, hvor vi i planlægningsgruppen har gjort os umage for at holde budskabet helt rent. De forskellige grupper har haft ret frie hænder til at bygge lyd, lys og resten af showet op omkring det. Jeg havde på forhånd forventet, at musikken og lyset ville spille godt sammen, men jeg blev overrasket over, hvor smukt og rørende skuespillet blev, da Jesus og Peter mødes, og vandet bliver stille, siger Anders Jørgensen, forperson for forkyndelsesudvalget.

Forunderlig vind og lysende aftenhimmel

Noget, som planlægningsgruppen kun i begrænset omfang kunne tage højde for i planlægningen, er de særlige vilkår, der er forbundet med at afvikle en så stor gudstjeneste udendørs og under åben himmel. Og netop denne aften viste vejret sig som et meget stemningsfuldt element.

- Vores lyseffekter var gode, men hvis de havde kunnet spejle sig på en overskyet himmel, ville det have været endnu stærkere. Til gengæld sad vi så under en smuk aftenhimmel med lyserøde skyer og en vind, der blev et medskabende element, fordi den på helt forunderlig vis lagde sig nærmest i samme øjeblik, som Jesus trak Peter op af vandet i sceneshowet, siger Anders Jørgensen.

Det er en lang tradition, at alle deltagere samles til en fælles gudstjeneste på landslejren. På de seneste lejre er gudstjenesten blevet afholdt om aftenen, fordi det åbner mulighed for at udnytte roen og den specielle stemning, der fylder lejren i tusmørket.