Nye retningslinjer for udendørs foreningsaktivitet

Nye retningslinjer fra myndighederne præciserer, hvordan vi kan mødes i fase 2 af genåbningen. Se også, hvad vi ved om de øvrige faser her.

13. May 2020
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Henrik Pedersen

FDF frem til 8. juni (Fase 2)

Kulturministeriet har 13. maj udsendt nye retningslinjer for udendørs foreningsaktivitet. Kredse skal frem til 8. juni efterleve følgende retningslinjer:

 • Der må maksimalt samles 10 personer (inkl. ledere) - og kun udendørs. Dog må der må gerne være flere grupper á maksimalt 10 personer til stede på samme facilitet.
 • Ved flere grupper á maksimalt 10 personer på samme facilitet skal der sikres tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke på noget tidspunkt udgør én samlet gruppe. Det kan f.eks. ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt. Grupperne skal holdes indbyrdes adskilt, og lederne skal følge samme gruppe (brug fx snore, kegler, optegning mv.).
 • Hvis der er flere grupper, skal man have fokus på styring af deltagerantal, herunder på opdeling i undergrupper, der sikrer overholdelsen af gældende restriktioner for forsamlingsfriheden, samt i relevant omfang overvåge dette løbende. Der bør være ansvarlige, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Alle skal holde 1 meters afstand til andre. Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v., skal der fortsat holdes en afstand på 2 meter.
 • Kredsen skal være særligt opmærksom på høj håndhygiejne i form af vask med vand og sæbe. Brug desuden håndsprit.
 • Alle, der oplever symptomer som feber, hoste og muskelømhed, skal blive hjemme. Opståede milde symptomer skal medføre, at det pågældende medlem sendes hjem.
 • Der skal så vidt muligt anvendes personlige rekvisitter og udstyr (fx sangbøger), når det er nødvendigt for aktiviteten. Er dette ikke muligt, skal kredsen være ekstra opmærksom på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang udstyret skifter hænder.
 • Aktiviteterne må kun være udendørs og altså ikke i kredshuse/lokaler/hytter. Lokaler kan bruges til administrativt arbejde (kun af voksne), så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes.
 • Brug kun undtagelsesvis toiletter. De skal rengøres grundigt (hyppighed efter en konkret vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der skal være vand og flydende sæbe til rådighed. Der bør ikke være fælles håndklæder.
 • Ingen samling før eller efter aktiviteten (brug eventuelt forskudt ankomst/afgang).
 • Overnatning i telte/shelters kan ske efter Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om afstand og hygiejne.
 • Der må gerne laves og serveres mad udendørs, fx over bål eller trangia, under særligt skærpede hensyn til hygiejnen, herunder fælles kontaktpunkter. I praksis vil ledere skulle stå for mere end normalt, men børn og unge må gerne være med til tilberedningen.

Det anbefales desuden, at plakater med Sundhedsstyrelsens anbefalinger opsættes synligt det sted, aktiviteterne foregår. Hent plakaten her

I tilfælde af spørgsmål kontakt FDF@FDF.dk

 

FDF fra 8. juni (Fase 3)

Fra 8. juni kan vi mødes flere til FDF! Forsamlingsforbuddet hæves til mellem 30-50 personer, og der åbnes op for indendørs foreningsaktiviteter. Fase 3 iværksættes dog kun, hvis politikerne til den tid finder smittetrykket acceptabelt.

Der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål i forhold til de aktiviteter, vi gerne vil lave i FDF. Vi melder ud løbende, så snart der er nye udmeldinger og vejledninger fra myndighederne. 

Som udgangspunkt vil det, der er muligt frem til 8. juni, også være muligt efterfølgende,

 

Sommeraktiviteter for børn og unge

Med den politiske aftale fra 8. maj blev ”sommeraktiviteter for børn og unge” tilladt. Forventningen er, at de nuværende vilkår for foreninger med de udvidelser, der træder i kraft 8. juni, vil være gældende sommeren over.

FDF arbejder sammen med DUF på at få vejledninger fra myndighederne omkring sommeraktiviteter. Det er fortsat anbefalingen, at kredse holder igen med at aflyse sommerlejre. Det udsendes i uge 21 anbefalinger fra landsforbundet om sommeraktiviteter.

 

FDF fra august og frem (Fase 4)

Der vil fortsat være begrænsninger fra august og frem. Forbuddet mod arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller tilsvarende, hvor der er flere end 500 personer til stede, fastholdes til minimum 31. august. Derudover er der ikke yderligere informationer pt.