Nye værdier er nok, FDF ønsker ikke særskilt grønt fokus

Bæredygtighed, økologi og affaldssortering. FDF F 7 fremsatte forslag om et grønt fokus for FDF. Landsmødet bakkede dog ikke op om forslaget.  

20. Nov 2016
Birgitte Troldtoft
FOTO: Thomas Heie Nielsen

Ideen bag forslaget var at stille et skarpere grønt og bæredygtigt fokus for FDF. Forslaget kunne sætte affaldssortering, madindkøb og bæredygtige aktiviteter yderligere på dagsordenen i det daglige FDF-arbejde.

Som en del af forslaget var muligheden for at oprette en pulje med midler, der kunne søges ved aktiviteter med særligt grønt fokus.

Der var mange talere på scenen for at debattere punktet. Blandt andet Mikkel Heie Nielsen fra FDF Skovlunde, der påpegede, at det for ham ikke gav mening at vedtage punktet, da der allerede er et tydeligt grønt fokus i de nye værdier, som landsmødet vedtog lørdag.

-Børn og unge inspireres til at anvende jordens ressourcer intelligent og bæredygtigt, sagde han.

Flere støttede op om forslaget med pointen om, at vi alle må tage ansvar for at værne om de ressourcer vi har til rådighed på vores fælles jord.

Martin Sørensen, FDF K 9 opfordrede i stedet til, at kredse på frivillig basis kan tilmelde sig initiativet, som organisationen Grøn Kirke har lavet, hvor FDF-kredse kan blive en grøn kirkelig organisation.

Forslaget faldt på landsmødet.