Bliv "grøn kreds" med GLOBUS

Bliv "grøn kreds" med GLOBUS og få mulighed for at arbejde med de 17 verdensmål.

20. Dec 2019
Christina Gro Storm-Andersen

FOTO: Asbjørn Laurberg

Nu har I, i kredsen mulighed for at blive en del af GLOBUS' nye projekt ’grøn kreds’.

’Grøn kreds” er et koncept, hvor I ude i kredsene har mulighed for at arbejde med GLOBUS og de 17 verdensmål – både blandt ledere og børn. Formålet er, at kredsen i løbet af sæsonen skal blive mere ”grøn” og få værktøjer til at sætte bæredygtighed på dagsordenen i kredsen. I skal som kreds helt selv vælge, hvordan I ønsker at arbejde med GLOBUS og de 17 verdensmål.

Vælg mellem tre grene

I kan vælge imellem tre ‘grene’, som I kan arbejde med:

  • Den legende kreds
  • Kredsen i lokalmiljøet
  • Kredsens levevej

 

Med hver gren er der tiltænkt forskellige aktiviteter, som kredsen kan lave og derved blive mere ‘grøn’, alt efter hvad der er aktuelt og meningsfuldt for jer i kredsen. Meningen er ikke, at I kun skal lave aktiviteter fra én af grenene, men at I kan vælge i mellem de aktiviteter, I synes lyder spændende.

I tilmelder jer på hjemmesiden https://grønkreds.dk, hvor I også kan læse mere om projektet, få et overblik over de forskellige aktiviteter, og se hvilke kredse, der har meldt sig som grøn kreds.