HB drøftede Sletten, budget og fik besøg af LLU

FDFs hovedbestyrelse drøftede blandt andet en udviklingsplan for Sletten og budgettet for 2020 - og så kiggede Landslejrudvalget forbi.

21. Nov 2019
Christina Gro Storm-Andersen

Foto: Asbjørn Laurberg 

På mødet i november, der blev afholdt i forlængelse af Midtvejsdebatten, fik hovedbestyrelsen besøg af Landslejrudvalget, og godkendte udvalgets kommissorium. Landslejrudvalget inviterede hovedbestyrelsen til at dele deres input i forhold til de mange ideer og tanker, udvalget lige nu drøfter i forhold til rammerne for lejren i 2021.

Senere fik hovedbestyrelsen også besøg af bestyrelsen for FDF Friluftscenter Sletten. Bestyrelsen fremlagde deres strategiplan for, hvad der skal ske på FDFs friluftsområde de kommende år. Der er arbejdet bredt med alt fra værdier, profil og målgrupper til mere konkrete tiltag, såsom en ombygning af Den gamle Lade til et ”bålmadsmekka”, opbygning af et nyt søbad og mange andre idéer.  

Det var et meget spændende besøg fra Slettens bestyrelse. Det er tydeligt, at bestyrelsen har gjort sig grundige overvejelser om centrets muligheder og potentialer uden at gå på kompromis med stedets betydning for FDF. I hovedbestyrelsen var der fuld opbakning til planen, og vi tror på, at Sletten fremadrettet kan udvikles til endnu større gavn for os som ejere, både på indhold og økonomi, siger FDFs formand Jonas Kolby Laub Kristiansen.

Hovedbestyrelsen behandlede også landsforbundets budget for 2020. FDF er desværre faldet et tilskudstrin hos DUF, hvilket betyder, at der skal korrigeres på omkostningssiden, så FDFs udgifter svarer til den reelle indtjening i 2020.

De største besparelser er fundet gennem låneomlægninger og på FDFs mediebudget. Det handler om at justere papirkvaliteter, sideantal, antal udgivelser og formater på FDFs bladudgivelser.

Desuden har det længe været et ønske at kunne modtage FDF LEDEREN online. Forbundskontoret vil udarbejde en nem måde at tilmelde sig digital forsendelse af FDF LEDEREN i stedet for den fysiske papirudgave i 2020.

- Vi har desværre måttet konstatere, at vores indtægter for 2020 ikke er på det niveau, som vi regnede med, da vi fremlagde budgettet på landsmødet. Derfor har vi i hovedbestyrelsen gennemgået budgettet for lave nogle nødvendige justeringer på udgiftssiden for at få budgettet til at balancere. Vi er kun faldet ét enkelt tilskudstrin hos DUF, så vi har heldigvis kunne fortsætte vores normale drift her i 2019, men er nødt til at tilpasse lidt i 2020. Vi har hele 2019 fulgt økonomien tæt, og det fortsætter vi med næste år også, siger FDFs kasserer Emil Gaarde.