Fristen for at opstille kandidater til hovedbestyrelsen forlænges

Hovedbestyrelsen har valgt at forlænge fristen i håb om at få en fuldtallig hovedbestyrelse.

02. Oct 2016
Christina Gro Hansen


Der skal vælges seks kandidater til hovedbestyrelsen på landsmødet til november. Der er indkommet følgende fem kandidater:

  • Allan Frank Walther 
  • Christian Skovsgaard Bjerre 
  • Iben Konradi Nielsen 
  • Jonas Kolby Laub Kristiansen 
  • Søren Rejkjær Svendsen


Hovedbestyrelsen består af 11 medlemmer valgt af FDFs landsmøde, heraf skal mindst fire være kvinder og mindst fire mænd. Man vælges til FDFs hovedbestyrelse for en periode på fire år. Medlemmerne er på valg forskudt, så ved hvert landsmøde afgår henholdsvis seks og fem medlemmer.

Hovedbestyrelsen har, i håb om at få en fuldtallig hovedbestyrelse, valgt at forlænge fristen for at opstille kandidater til onsdag den 12. oktober.

- Vi ved, at det ikke er i overensstemmelse med vedtægterne, men tror på at landsmødet vil godkende forlængelsen. Og vi håber, at det ved fælles hjælp kan lykkes os at finde endnu et hovedbestyrelsesmedlem, siger FDFs formand Jonas Kolby Laub Kristiansen.