Masser af gæster på det kommende hovedbestyrelsesmøde

Der bliver fyldt på Det ny Sletten, når der i den kommende weekend er hovedbestyrelsesmøde

01. Mar 2018
Christina Gro Hansen

Foto: Thomas Heie Nielsen

Allerede fredag får hovedbestyrelsen de første gæster. Søren Østergaard og Ina Andreasen fra CUR (Center for Ungdomsstudier) kommer og fremlægger konklusionerne i deres undersøgelse af, hvad der betyder noget for fastholdelse af medlemmer i kredsen. I undersøgelsen indgår 10 kredse, der er gode til at fastholde medlemmer.

Fredag får hovedbestyrelsen også besøg af Ulla Visbech, der er formand for den arbejdsgruppe, der skal komme med bud på alternativ forbundsbeklædning.  

Hele weekenden deltager landsdelsledelserne, der dels selv holder møde, som hovedbestyrelsen mødes med lørdag for at drøfte de kommende udviklingsmål. De skal også tale om implementering af den grundlæggende lederuddannelse. Dette punkt deltager Uddannelsesforum (tidl. Uddannelsesudvalget) også i. 

Henrik Thoftgaard formanden for Tænketanken for fællesskab og relationer kommer og afleverer tænketankens bud på en beskrivelse af FDF-pædagogikken.

Sidst på lørdagen får hovedbestyrelsen besøg af følgegruppen vedr. ejendomme, der giver en status på deres arbejde.

Folk fra udvalg, redaktioner og arbejdsgrupper, det der nu er samlet under betegnes Arenaen, er i weekenden samlet på Limbjerggård.