Hovedbestyrelsen holder møde i weekenden

FDFs hovedbestyrelse holder i weekenden hovedbestyrelsesmøde på Rysensteen.

24. Sep 2020
Mia Fanefjord Hansen

I den kommende weekend 25.-26. september holder FDFs hovedbestyrelse møde på Rysensteen.

På dagsordenen er blandt andet forslag til udviklingsmål, ny strategi, landsmødeprogram og -dagsorden samt en justeret forbundskalender for 2021 grundet udskydelsen af landslejren. 

På mødet får hovedbestyrelsen besøg af Uddannelsesforum, bestyrelsesrepræsentanter fra 55Nord samt FDFs ungdomsrepræsentanter, der skal overvære behandlingen af en række punkter lørdag.

Find dagsordenen for weekendens hovedbestyrelsesmøde her: