Hovedbestyrelsen igangsætter udvikling af FDFs medier

To arbejdsgrupper skal i de kommende måneder arbejde med at udvikle FDFs medier.

17. Mar 2022
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Thomas Heie Nielsen

FDFs medier skal imødekomme medlemmernes behov og medievaner. For at sikre fortsat relevante medier til FDFs forskellige målgrupper, nedsætter hovedbestyrelsen nu to arbejdsgrupper, der skal udarbejde en anbefaling til FDFs fremtidige medieudbud. 

De to arbejdsgrupper skal med fokus på hver deres specifikke målgruppe udvikle nye ideer og koncepter, som fremover kan indgå i FDFs samlede medieudbud. Mens den ene arbejdsgruppe fokuserer på kommunikation til børn og unge, har den anden arbejdsgruppe den voksne målgruppe for øje.

Medieundersøgelse som afsæt

Afsættet for arbejdsgruppernes arbejde er den medieundersøgelse, der blev gennemført blandt FDFs medlemmer i foråret 2021. Undersøgelsen viste, at der i alle aldersgrupper var stort kendskab til og tilfredshed med FDFs medier, men pegede også på flere udviklingspotentialer. Der var fx et udtalt ønske om mere digitalt indhold, især hos de unge.

- Det er afgørende, at medlemmer i alle aldre møder relevant og vedkommende indhold fra FDF, hvor de er. Derfor er der blandt andet behov for at styrke vores tilstedeværelse på de digitale kanaler, siger formand for FDF Dorte Fog.

Ud over FDFs egen medieundersøgelse inddrages undervejs ekstern viden om den generelle medieudvikling i samfundet, herunder viden om sociale medier, andre digitale kanaler samt indholdsproduktion.

Magasiner på pause

I arbejdsgrupperne indgår frivillige fra FDFs redaktioner, øvrige frivillige med relevant kommunikationsfaglig viden og enkelte ansatte. For at skabe udviklingstid hos både frivillige og ansatte til udviklingsprocessen sættes to af FDFs eksisterende magasiner, FLUX og BLUZ, på pause i resten af 2022.

Samtidig lægges de vanlige to udgivelser af FDF LEDEREN i efteråret sammen til én udgivelse, der udkommer i september. Sille og Sigurd samt FDFs kursuskatalog påvirkes ikke og vil udkomme med samme frekvens som hidtil.

Anbefaling efter landslejren

Hovedbestyrelsen vil efter landslejren på baggrund af arbejdsgruppernes anbefaling drøfte og træffe afgørelse om FDFs fremtidige medieudbud.  

Arbejdsgruppernes anbefalinger skal rumme modeller, der er økonomisk realistiske inden for det nuværende budget, og en vurdering af såvel den frivillige som ansatte arbejdskraft, der er nødvendig for at opretholde driften. 

Har du kommunikationsfaglig baggrund, og vil du være med til at udvikle FDFs medier i en af de to arbejdsgrupper, er du velkommen til at sende en mail til Mia Fanefjord Hansen på miap@FDF.dk.