Emil Gaarde indsuppleres i hovedbestyrelsen

Emil Gaarde fra FDF K 19 – Vanløse indsuppleres i FDFs hovedbestyrelse med henblik på opstilling som kasserer-kandidat på det kommende landsmøde til november.

28. Mar 2018
Christina Gro Hansen

Emil Gaarde fra FDF K 19 - Vanløse indsuppleres i FDFs hovedbestyrelse.

FDFs nuværende kasserer Allan Frank Walther har valgt at stoppe som kasserer til november efter 8 år på posten, og derfor har FDFs hovedbestyrelse besluttet at indsupplere Emil Garde med henblik på, at han kan stille op som kandidat til kassererposten.

- Jeg vil gerne sige en stor tak til Allan for hans lange og dedikerede arbejde som kasserer i FDFs hovedbestyrelse. Allan besidder en meget fin balance mellem at være fagligt dygtig og samtidig med et skarpt blik for Landsforbundets udvikling. Og heldigvis stopper Allan ikke i hovedbestyrelsen, hvilket kan sikre den bedste overdragelse af viden. Det glæder mig, at Emil har sagt ja til opgaven, og jeg er helt sikker på, at Emil har det, der skal til for at løfte opgaven. De der kender Emil ved, at han har et kvikt hoved, og jeg ser frem til samarbejdet, siger Jonas Kolby Laub Kristiansen.

Perioden har budt på mange spændende opgaver for Allan Frank Walther, der nu har valgt at give stafetten videre.

- Efter flere år på kassererposten er det blevet tid til at sikre en rettidig og ordentlig overdragelse af posten. Tiden som kasserer har budt på mange spændende opgaver, som oprydningen efter leasingsagen og implementering af skærpede forretningsgange, en styrket økonomirapportering, en øget inddragelse af de ansatte i både budget- og opfølgningsfasen, forpagtningsaftalen af Vork og ikke mindst frikøbet af Rysensteen, der formentlig vil sikre FDF økonomisk de næste mange år. Derudover er det også med en vis stolthed, at jeg giver ”nøglen” videre til Landsforbundets ”pengekiste”, der i dag udviser en positiv likviditet og en velpolstret soliditet - endda med plads til en kontingentreduktion på det seneste landsmøde. Endeligt er jeg glad og tryg ved, at det er Emil, som hovedbestyrelsen har valgt at indsupplere, siger Allan Frank Walther.

Allan Frank Walther er ikke på valg til november og slipper derfor ikke helt ansvaret for Landsforbundets udvikling. Han fortsætter i FDFs hovedbestyrelse frem til landsmødet i 2020.

Tradition for at finde ny kasserer-kandidat i god tid

FDFs hovedbestyrelses valg om allerede nu at indsupplere en kommende kasserer-kandidat følger en lang tradition.

- Det har været naturligt for hovedbestyrelsen at indsupplere Emil på forkant af landsmødet, så landsmødet ved, hvem hovedbestyrelsen peger på som den næste kasserer-kandidat. Det har været tradition i FDF, at der udvises rettidig omhu om denne særlige rolle Det er også en af grundene til, at hovedbestyrelsen har mulighed for indsupplering, siger Jonas Kolby Laub Kristiansen.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at prøve kræfter med opgaven som kasserer, og ikke mindst at være en del af hovedbestyrelsen, og være med i arbejdet her. Jeg føler, at jeg har en masse at byde på, ikke mindst på grund af min brede baggrund indenfor FDF, siger Emil Gaarde.

Emil Gaarde har de sidste tre år været en del af kredsledelsen i FDF K 19 – Vanløse samtidig med, at han har været kursusleder for seniorkursus Vork. Han bliver færdig som ingeniør til sommer. Emil har tidligere været kasserer i andre sammenhænge.