Hovedbestyrelsen mødes med landsdelsledelser

Hovedbestyrelsesmødet i marts byder på besøg af landsdelsledelserne og en temadebat om medierne.

26. Feb 2016
Christina Gro Hansen

Når hovedbestyrelsen holder deres martsmøde den 4.-5. marts, sker det på Kongeådalens Efterskole. På mødet er inviteret landsdelenes ledelser, der deltager i mødet lørdag formiddag i en drøftelse om udviklingsmålene for 2017 og frem. Sammen vil man også se frem mod landsmødet, og blandt andet drøfte tilrettelæggelsen af formøderne og de unges deltagelse. 

Temadebat om FDFs medier

Lørdag kl. 13.00 og en time frem, er der temadebat om FDFs medier, hvor alle er velkomne. Hovedbestyrelsen lovede på landsmødet at se se på en række områder, herunder medierne. Bruger vi pengene mest fornuftigt, eller kunne vi gøre noget andet, der vil give os mere værdi? Det er det arbejde, der nu sættes i gang med en temadrøftelse. 

Mærker og March og lejr-app

Hovedbestyrelsen har også andre spændende emner på programmet som opfølgning på landsmødet i 2014. Det gælder blandt andet mærkerne, hvor man lovede at se på mærkernes kvalitet, og muligheden for en March og lejr-app.