Hovedbestyrelsen holder møde i weekenden

I weekenden holder hovedbestyrelsen møde på Rysensteen.

Mia Fanefjord Hansen

Foto: Thomas Heie Nielsen

FDFs hovedbestyrelse holder møde på Rysensteen i den kommende weekend 1.-2. oktober. Her får hovedbestyrelsen blandt andet en status på arbejdet med FDFs igangværende udviklingsmål, ligesom første drøftelse af mulige fremtidige udviklingsmål vil finde sted.

På mødet vil arbejdsgruppen vedrørende bedre økonomi for FDFs hovedkontor fremlægge sin færdige rapport, og hovedbestyrelsen vil efterfølgende debattere rapportens indsigter og konklusioner (pkt. 2.09). Hovedbestyrelsen ønsker i den forbindelse at gøre opmærksom på muligheden for at overvære arbejdsgruppens fremlæggelse samt hovedbestyrelsens efterfølgende behandling, som vil finde sted lørdag kl. 10-12. Der træffes på mødet ikke en endelig beslutning eller udelukkes mulige scenarier på baggrund af rapporten.

Ud over ovennævnte arbejdsgruppe får hovedbestyrelsen i løbet af weekenden besøg af GLOBUS-udvalget og FDFs repræsentanter i 55NORDs bestyrelse. 

Dagsorden for mødet samt alle bilag til pkt. 2.09, herunder arbejdsgruppens rapport, kan hentes via nedenstående link. Bilag til øvrige punkter vil som vanligt være tilgængelige efter hovedbestyrelsesmødet.