Hovedbestyrelsen holder møde i weekenden

I den kommende weekend holder FDFs hovedbestyrelse møde på Silkeborg Højskole.

08. Nov 2021
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Thomas Heie Nielsen

FDFs hovedbestyrelse holder møde på Silkeborg Højskole i den kommende weekend 13.-14. november. På mødet får hovedbestyrelsen blandt andet indblik i aktuelle kredsindsatser i arbejdet med FDFs strategi og udviklingsmål. I lyset af aflysningen af Lederklubben LIVE drøftes desuden potentielle tiltag og handlinger, der kan hjælpe indsatserne på vej i kredse, netværk og landsdele. 

Herudover omfatter mødet drøftelser af FDFs samværskultur samt retningen for partnerskaber og samarbejder.

Undervejs får hovedbestyrelsen besøg af formanden for FDFs nyetablerede relationsudvalg til en drøftelse af udvalgets fremtidige kommissorium, ligesom landslejrudvalget giver en status på landslejrarbejdet. Herudover fremlægger Slettens bestyrelse på mødet den masterplan, der beskriver ønsker til den overordnede udvikling af Friluftscenter Sletten i de kommende år. 

Hent den fulde dagsorden for mødet her: