Foreningernes hverdagsdemokrati

DUF tager på turné med gensidig inspiration til hverdagsdemokratiet. 

29. Jan 2020
Christina Gro Storm-Andersen

FOTO: Kasper Henriksen

DUF fremlagde sidste uge en betænkningen fra Demokratikommissionen på Christiansborg. Det følges op med en turné rundt i landet for at sætte fokus på det nære hverdagsdemokrati, som foregår ude i foreningerne. Alle medlemmer og frivillige inviteres til at deltage, til gensidig inspiration af det fantastiske forenings- og demokratiarbejde, der sker hver dag i foreninger.  Demokrati er nemlig meget mere end at stemme og dukke op til generalforsamling. !

Aftenen er bygget op af en række øvelser, hvor vi vil i fællesskab vil blive klogere på, hvad der sker ude i foreningerne. Der vil være aftensmad til arrangementet og rejserefusion for dem som kommer langvejs fra.

Man behøver ikke have forudtaget viden om demokrati, men blot lyst til til at dele sine oplevelser i en forening og blive klogere.