"I FDF er vi stærke til at forkynde for børn og unge"

FDFs Trosudvalg tog del i debatten, da ca. 300 deltagere mødtes til konference om fremtidens liturgi sidste weekend.  

19. Nov 2021
Ida Sofie Kristensen. Foto: Kåre Gade 

Lørdag d. 13. november mødtes godt 300 deltagere fysisk og digitalt til liturgikonference i Fredericia. Udgangspunktet for debatten var biskoppernes forslag til folkekirkens arbejde med fornyelse af gudstjenesten. 

Kathrine Fischer, der er formand for FDFs Trosudvalg, deltog på konferencen. Hun understreger, at FDF som folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation har en vigtig stemme i den aktuelle samtale om fremtidens liturgi: 

- FDF har en stor berøringsflade i folkekirken. Derfor kender vi til kirkelivet set fra en kristen børne- og ungdomsforenings vinkel, og det skal vi sætte i spil! I FDF er vi stærke til at forkynde for børn og unge - og ja faktisk også for deres forældre. De erfaringer, vi har, er meget vigtige, når der skal arbejdes med liturgien, siger Kathrine Fischer. 

Liturgien skal rumme børn og unge

FDFs deltagelse på liturgikonferencen ligger bl.a. i forlængelse af det høringssvar om liturgiarbejdet i folkekirken, som FDF indgav til landets biskopper i marts i år. Her var den centrale pointe ligeledes, at børn og unge er fremtidens kirkegængere, og at de derfor skal rummes i folkekirkens liturgi. I høringssvaret blev der desuden lagt vægt på behovet for en sproglig fornyelse af kirken, særligt i forbindelse med sakramenter som fx Nadveren.

- I FDFs Trosudvalg har vi brugt tid og kræfter på at indsamle viden om, hvordan gudstjenestelivet er i de lokale kirker. Det er generelt godt, men i kredsene føler man, at højmessen anses som det vigtigste og at børnegudstjenester nedprioriteres. Det er FDFs holdning, at forskellige målgrupper skal kunne rummes i sakramenterne, og det budskab skal vi som FDFere blive ved med at videregive, understreger Kathrine Fischer.