Arbejdsgruppe inviterer ledere til at dele input og drømme til facilitetstilbud

Hovedbestyrelsens arbejdsgruppe for bedre økonomi på FDFs hovedkontor inviterer ledere til at byde ind med behov, drømme og input til et facilitetstilbud.

23. Mar 2021
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Thomas Heie Nielsen

I løbet af april har du som leder mulighed for at byde ind med drømme og input til den arbejdsgruppe, der undersøger forskellige fremtidsscenarier for FDFs hovedkontor. Arbejdsgruppen har på baggrund af landsmødets beslutning i november igangsat et arbejde med at afdække økonomiske og aktivitetsmæssige konsekvenser ved forskellige fremtidsscenarier samt den "FDF-værdi", et hovedkontor giver til forskellige brugergrupper.

Arbejdsgruppen ønsker som led i dette arbejde at indsamle relevante og vigtige input fra alle dele af FDF med henblik på at skabe et bredt overblik over, hvilket realistisk behov kredse, udvalg, landsdele, landsforbund etc. har i forbindelse med et facilitetstilbud – uagtet om dette er på Rysensteen eller et andet sted.

Input fra hele FDF

På fem online-sessioner i april kan du som leder hjælpe arbejdsgruppen på vej ved at byde ind med behov, drømme og input til et fremtidigt facilitetstilbud. Hver session har en bestemt brugergruppe i sigte, som er beskrevet i oversigten nedenfor. Du er som leder velkommen til at deltage i en eller flere sessioner. Det vigtigste er, at du har input inden for den enkelte brugergruppes perspektiv.

Du deltager i alle fem sessioner via dette mødelink.

 

6. april

  • 18.30-19.30: Kredses behov for hverdagsaktiviteter og -møder i Københavnsområdet.
  • 20.00-21.00: Kredses behov for weekend- og ferieaktiviteter i Københavnsområdet.
     

8. april

  • 18.30-19.30: Arenaens, kursers og landsdeles behov for hverdagsaktiviteter og -møder i Københavnsområdet.
  • 20.00-21.00: Arenaens, kursers og landsdeles behov for weekend- og ferieaktiviteter i Københavnsområdet.
     

12. april

  • 19.30-20.30: Individuelle FDFeres behov for et socialt samlingssted både ifm. hverdag, weekend og ferie.