Invitér børnene med til årsmødet

Find inspiration og værktøjer til kredsens årsmøde – den nye valgform for kredsbestyrelser.

29. Mar 2019
Christina Gro Hansen

På FDFs landsmøde i november 2018 blev der vedtaget nogle ændringer i reglerne for valg til kredsbestyrelser. Der er ikke længere tale om en forældregeneralforsamling, men hele kredsens årsmøde. Her har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen. Medlemmer under 15 år skal dog lade sig repræsentere af en af deres forældre. 

På kredsservice.FDF.dk er der nu udarbejdet en hel sektion om årsmødet: En film der kort fortæller om sammensætningen af kredsbestyrelsen, og skabeloner til bl.a. dagsorden og referat, og så er der forslag til, hvordan man kan åbne årsmødet for børn og unge.

- Vi håber, at siderne kan hjælpe og inspirere kredsene i overgangen til den nye valgform, siger administrationschef Jakob Harbo Kastrup.

Det er vigtigt at holde årsmøde

Alle kredse skal holde årsmøde. Der er mange fordele ved et tydeligt og aktivt foreningsdemokrati: Det er tydeligt, hvordan man kan få indflydelse eller løser konflikter, hvis man gerne vil engagere sig, eller hvis man er utilfreds med noget. 

- Det er vigtigt at øve det demokratiske valg i fredstid, hvis man en dag bliver uenige om noget i kredsen og har brug for de demokratiske spilleregler til at løse en konflikt. Samtidig kan det også have store konsekvenser, hvis kredsen ikke lever op til reglerne på området, siger administrationschef Jakob Harbo Kastrup.

Kredsen kan kun modtage Folkeoplysningstilskud fra kommunen til husleje og aktiviteter, hvis de afholder årsmøder og demokratiske valg til bestyrelsen.

- Der er således mange gode grunde til at sørge for at få holdt kredsens årsmøde, og med det nye inspirationsmateriale bliver det forhåbentlig lettere for kredsbestyrelsen at gøre det til en god oplevelse for kredsens medlemmer og forældre, slutter han.

Del jeres ide

Landsforbundet vil gerne dele jeres gode ideer til at tænke børn og unge ind i mødets form. Send gerne jeres gode historier eller ideer fra årsmødet til forbundssekretær Lasse Nybo lassenybo@FDF.dk