Inviter forældrene ind i kredsen

Forældre er en stor hjælp for mange kredse. Få ideer og værktøjer til det gode forældresamarbejde.

26. Nov 2020
Mia Fanefjord Hansen

Forældre er en vigtig samarbejdspartner for kredse. Når vi har forældrene godt med, bliver det nemmere at få børnene og de unge til at fortsætte til FDF, og samtidig kan forældre hjælpe med mange praktiske opgaver, som giver lederne mere tid og energi til at planlægge og afholde gode møder.

Forskel fra kreds til kreds

Men selvom forældrene er en ressource for en kreds, er der stor forskel på, hvordan forældresamarbejdet foregår i kredsene. I nogle tilfælde kører samarbejdet allerede helt af sig selv, hvor forældre møder op til arbejdsweekender, deltager på lejre og måske deltager på enkelte møder.

I andre tilfælde er samarbejdet anderledes svært, og det involverende og gode samarbejde med forældrene kan synes udfordrende og måske ligefrem uopnåeligt at få sat i gang.

Dialog skaber grobund for samarbejde

Anna Buur Vistesen, udviklingschef i FDF, fortæller, at dialog og samtale er helt centrale elementer i arbejdet med at skabe det gode forældresamarbejde. 

- Kredsens dialog med forældrene er vigtig. Det er her, vi møder forældrene, hvor de står, og på den måde møder vi også børnene i øjenhøjde. Vi skal være opmærksomme på, at forældrene også er en målgruppe, siger Anna Buur Vistesen og tilføjer:

- Det er ikke alle forældre, der selv har erfaring med FDF eller foreningslivet generelt. Det gør det endnu vigtigere at starte en god dialog og introducere dem for, hvad det vil sige at være en forening, og hvordan de som forældre kan hjælpe lederne med at skabe gode rammer i kredsen. 

Ideer og værktøjer

For at flere kredse kan få hul på dialogen og arbejde aktivt for at styrke samarbejdet med forældre, er der indsamlet erfaringer, ideer og råd fra kredse, der er lykkedes med at etablere et godt forældresamarbejde. På baggrund af interviews og samtaler med en række kredse om "det gode forældresamarbejde” er der udviklet 12 konkrete ideer til, hvordan ledere selv kan styrke samarbejdet med kredsens forældre.

Sammen med de 12 gode ideer er der også netop lanceret en forældrefolder i Trykkeriet, som nye medlemmer kan få med hjem. Folderen kan tilpasses med ny tekst og nye billeder, så den passer til den enkelte kreds.