Med en luftballon af skrald sætter børn fokus på bæredygtigt forbrug

Sammen med Jacinta fra DR Ramasjang byggede børn på landslejren i fællesskab en luftballon af skrald for at sætte fokus på bæredygtigt forbrug.

13. Jul 2022
Mia Fanefjord Hansen

Jacinta tog en snak med børnene om deres modslinger. Foto: Bernt Nielsen

Midt på landslejrens torv hæver en stor lyserød luftballon sig over livet på lejrpladsen. Det er en ganske særlig luftballon, for den er bygget af skrald.

I et samarbejde mellem Silkeborg Højskole, Folkekirkens Nødhjælp og Jacinta Madsen, som er kendt fra DR Ramasjang, brugte børn søndag eftermiddag på at sammensætte forskellige stykker skrald fra lejrens affaldscontainere til 'modslinger' - en slags pendant til de kendte rullinger af toiletruller fra DRs Mini-MGP. Modslingerne blev efterfølgende hængt op i en raftekonstruktion og udgjorde således tilsammen selve ballonen i luftballonen.    

Målet med projektet har været på en kreativ måde og i samarbejde og øjenhøjde med børnene at sætte fokus på forbrug, genbrug og affaldssortering. 

- Sammen med børnene skaber vi en opmærksomhed på, at materialer og ting kan bruges igen, efter de har opfyldt deres første funktion. Det taler ind i børnenes forståelse af genbrug, siger Jan Hamborg Lundum, viceforstander på Silkeborg Højskole og initiativtager til projektet.

Et fælles hele

For Jacinta Madsen har det været vigtigt, at børnene fik oplevelsen af at bidrage til et større fælles projekt.

- Med projektet kan børnene på en kreativ måde tænke ind i lejrens modstema. De laver deres egen modsling, men ser den indgå i et samlet hele og et fælles projekt, som er blevet til i samarbejde med andre, fortæller Jacinta Madsen og fortsætter:

- Samtidig har børnene ved at gå på opdagelse i skraldet kunnet se hverdagsting på nye måder, og hvad de også kan bruges til. På den lange bane kan de tanker være med til at bryde med vaner i den måde, vi forbruger på.

Puster til børnenes fantasi

En modsling er en avatar, der kan noget helt særligt, som børnene bestemmer. Faktisk er det kun børn, der ved, hvordan en modsling ser ud - den kan ikke være rigtig eller forkert. Netop den tilgang puster til børnenes kreativitet og fantasi, når de sammenstykker deres modsling.

Den kreative og legende måde at sætte fokus på forbrug og bæredygtighed glæder Jonas Holmgaard Hundebøll, projektleder i Folkekirkens Nødhjælp. 

Den måde, vi som mennesker forbruger på, rækker nemlig ind i tidens største spørgsmål om klimaforandringer, og hvordan vi også i Danmark gennem vores adfærd har et ansvar for at passe godt på vores fælles klode og hjælpe folk i andre lande, hvor klimaforandringerne rammer deres levevis.  

- Det er ude i verden, klimaforandringerne rammer hårdest. Vi har en hel generation af børn, der vokser op med en større bevidsthed om, at vores adfærd og forbrug har betydning for mennesker andre steder på jorden. De skal opleve, at de sammen kan rykke noget, siger Jonas Holmgaard Hundebøll.

 

Børnene går på opdagelse i skraldet fra landslejren. Foto: Augusta Wikborg

Børnenes modslinger kom om bord på luftballonen på Torvet. Foto: Bernt Nielsen