Kirkesamarbejdet der holder

Trods nye præster og ledere, så lever det gode samarbejde med den lokale folkekirke stadig i FDF Bjerringbro.

07. Nov 2019
Emilie Sunekær

Foto: Michael Hjorth 

Samarbejdet mellem Bjerringbro kirke og FDF Bjerringbro startede med et ønske om, at kirke og kreds kunne hjælpe hinanden i arbejdet med unge. Men det har siden hen udviklet sig til langt mere end blot et overfladisk samarbejde.

Èn længerevarende proces

I 2016 foretog Trosudvalget i FDF en rundspørge, om hvordan kirkesamarbejdet gik i de enkelte kredse. FDF Bjerringbro var dengang en af dem, der svarede på, hvordan samarbejdet fungerede, sammen med blandt andet FDF Skovlunde, FDF K 13 og FDF Dronningelunden.

Fælles for parterne var dengang, ligesom for 91% af landets andre FDF-kredse, at kreds og kirke arbejdede sammen om aktiviteter og gudtjenester, der bringer børn og unge tættere på Den danske folkekirke.

Samarbejde skaber forståelse

Annie Fog, leder i FDF Bjerringbro, uddyber om det vedvarende samarbejde

- Vi bruger hinanden mere og mere. Vi er kommet tættere på hinanden, og mange arrangementer bliver planlagt i fællesskab fra begyndelsen.

Men det er ikke kun samarbejdet, der organisatorisk er blevet bedre. Kirken er også blevet inviteret ind i børnenes og de unges egne rammer.

- Når præsterne kommer i kredsen, for at fortælle og farve i vores rammer, så møder de også de unge i deres øjenhøjde. Man kan se, at det gør indtryk, at de unge ser præsten i sit almindelige tøj. Det gør Den danske folkekirke lidt mindre højtidlig, siger Annie Fog.

Og det er ikke kun i FDF Bjerringbro, at et tættere samarbejde med kirken har skabt et venskabeligt forhold til præsterne og kirken. I FDF Skovlunde er man gået så langt, at man har nedsat et samarbejdsudvalg, der skaber rammerne for ”det gode samarbejde”.

At lette arbejdet gensidigt

Samarbejdsudvalget i FDF Skovlunde har blandt andet muliggjort, at man har større forståelse for hinanden indbyrdes. Kirken forstår sig på FDFs evne til at tiltrække børn, og FDFerne i Skovlunde er blevet bedre til at gøre brug af præster og kirken til mødeaftner og kredsture.

Anders Klostermann, bestyrelsesmedlem i FDF Skovlunde og tidl. Kredsleder, fortæller

- Det er en fordel at kunne snakke sammen. I dagligdagen er der bare ting, der nemmere kan lade sig gøre, hvis man kender hinanden godt. Og det gælder begge veje.

De adspurgte FDF-kredse, fra undersøgelsen foretaget af trosudvalget i FDF, har den dag i dag stadig et velfungerende samarbejde med de lokale folkekirker.