Kommuner kan nu udbetale tilskud til FDF-kredse

Ny hjælpepakke giver kommunerne mulighed for og opfordrer dem til fortsat at udbetale tilskud til frivillige foreninger - på trods af manglende aktiviteter. Kommunerne er dog ikke forpligtet, og det skaber usikkerhed i foreningslivet.

01. Apr 2020

Foto: Kasper Henriksen

I går kom der er en ny hjælpepakke på kulturområdet, hvor Folketinget har gjort det muligt for og opfordrer kommunerne til at udbetale folkeoplysningstilskud til foreninger, selvom foreningerne ikke har haft mulighed for at afholde deres planlagte aktiviteter grundet corona-situationen. Det kan både være tilskud til egne eller lejede lokaler eller tilskud til aktiviteter. Tilskud som er afgørende for de frivillige foreninger.

FDF har løbende været i kontakt med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), der repræsenterer FDF og de øvrige børne- og ungdomsorganisationer, og som har været i løbende dialog med politikere og embedsfolk i ministerier, KL og Folketinget.

- Vi er rigtig glade for, at man fra Folketingets side har givet mulighed for at udbetale tilskud, selvom aktiviteterne lige nu er lukket ned, og at man opfordrer kommunerne til fortsat at udbetale tilskud til foreninger. Folkeoplysningsmidlerne er altafgørende for, at foreningerne fortsat kan lave frivillige aktiviteter for børn og unge, siger Chris Preuss, formand for DUF, i en pressemeddelelse fra DUF.

Se hele pressemeddelelsen her: https://duf.dk/nyhed/frivillige-foreninger-risikerer-at-miste-deres-tilskud/

Kommuner er ikke forpligtet

Men hjælpepakken opfordrer - og pålægger altså ikke - kommunerne at udbetale de tilskud, som foreningerne normalvis får, og det skaber usikkerhed i foreningslivet.

- Vi så gerne, at Folketinget havde forpligtet kommunerne til at udbetale tilskuddet i denne ekstraordinære situation. Vi er bekymrede for, om der er nogle kommuner, som vil vælge ikke at udbetale tilskuddene, fordi foreningerne ikke har haft deres normale aktivitetsniveau. Kommunerne har allerede budgetteret med at give foreningslivet folkeoplysningstilskud for hele året, og derfor vil der være tale om en kommunal besparelse, hvis der ikke udbetales tilskud i perioden med corona-lockdown. Det vil være katastrofalt for foreningslivet, og derfor vil vi holde nøje øje med, hvilke tilbagemeldinger vi får fra vores 5.000 lokalforeninger i den kommende tid, siger Chris Preuss i pressemeddelelsen.

Kommunerne har nemlig hjemmel i folkeoplysningsloven til eksempelvis at nedsætte lokaletilskuddet på baggrund af manglende aktivitet eller for få deltagere.

Fortsæt online-møder

Landsforbundet opfordrer kredsene til at afholde online-møder og række ud til FDFerne, så kommunerne ikke på den baggrund kan hævde, at der ikke har været aktiviteter i kredsen på trods af nedlukningen af de fysiske aktiviteter. Om alle kommunerne godtager dette er desværre pt. usikkert.

Landsforbundet vil gerne indsamle og videresende gode såvel som dårlige historier fra FDF-kredsenes oplevelser med kommunale tilskud under corona-nedlukningen. Hvis I har konkrete oplevelser, som kan bruges i DUFs videre arbejde bedes I derfor sende en kort beskrivelse til FDF@FDF.dk - så videresender landsforbundet dem til DUF.