Kontingentopkrævning via Flexbillet

I august 2019 blev det muligt at indkræve kredsens kontingent via Flexbillet. Og her, et halvt år efter, opkræver mere end 100 kredse kontingent via Flexbillet.

26. Feb 2020
Emilie Sunekær

Foto: Rieke Poppe 

Kontingentopkrævning via Flexbillet er en smart og simpel løsning til opkrævning af kredsenes kontingent. Den nye løsning, som blev introduceret i august 2019, er lavet udelukkende til kontingentopkrævning. Og systemet kan både give mulighed for automatisk betaling, og direkte medlemsregistrering i Carla.

Tid til at arbejde med kerneopgaven

FDF Brabrand er én af de 100 kredse, som har taget den nye kontingentopkrævnings-mulighed til sig. Morten Mathiasen, formand for FDF Braband, fortæller:

- I de lokale kredse arbejder vi løbende med mange administrative opgaver som hjemmesider, sociale medier, PR, arkivsystemer, GDPR, Carla, årsmøde, kontingentopkrævning, børneattester og indtægtsgivende aktiviteter. Disse aktiviteter er ikke kerneopgaver for os i FDF, men de er nødvendige støtteaktiviteter, som skal sikre fortsat drift af kerneopgaver. Det er derfor vigtigt for os at forenkle driften af alle støtteaktiviteterne, så vi kan rette vores primære fokus mod kerneopgaverne. Vi vil gerne takke forbundskontoret for udviklingen af Flexbillet som system til inddrivelse af kontingenter - det er en stor hjælp i den administrative proces. 

Løbende forbedringer 

Det nye system er en simpel løsning for kredsen, kredsene kan fokusere på kerneopgaven, især gør det arbejdet nemmere for kassereren. Thomas Risgaard Laustsen, der er kasserer i FDF Balle, siger om det nye system:

- Det er et super godt redskab, som jeg, som kasserer, er rigtig glad for. Jeg har dog et par enkelte ting, som jeg godt kunne ønske blev forbedret.

FDFs administrationschef Jakob Harbo Kastrup sætter pris på de tilbagemeldinger, der kommer fra kredsene, der benytter systemet. Han siger om meldingerne om fejl, ønsker og mangler:

- Kun med hjælp fra kredsene kan vi sikre, at systemet kommer til at fungere optimalt. På tværs af hele landsforbundet har vi en fælles interesse i, at en basal ting, som kontingentopkrævningen i kredsene, glider glat og giver så få fejl og udfordringer som muligt. Og det er Flexbillet i høj grad med til at sikre.

Opret jer

Hvis I ikke er kommet i gang med at bruge Flexbillet, så kan I endnu nå at prøve kontingentløsningen uden at skulle betale gebyr til Flexbillet. Frem til d. 30. juni 2020 betaler kredsen kun kortgebyret, mens FDF afholder øvrige udgifter. Fra d. 1. juli 2020 koster en kontingentopkrævning 2,50 kr. + kortgebyr.