Kreds fik mod på at holde online møder efter Lederskole

Lederskolen i landsdel 5 og 6 har givet FDF Tinglev mod på at afvikle FDF online, selvom kredsen ikke tidligere har prøvet kræfter med det digitale format.

03. Feb 2021
Ida Sofie Kristensen

Foto: Thomas Heie Nielsen

Den første nedlukning i marts 2020 satte en brat stopper for de almindelige FDF-møder i hele landet. Allerede i den forbindelse kastede flere kredse sig over online FDF; men i FDF Tinglev kom de digitale løsninger aldrig på skinner.

- Der var fra start masser af inspiration og gode ideer til online indhold at hente rundt omkring, fortæller Conny Christensen, der er kredsleder i FDF Tinglev.

- Men vi manglede den grundlæggende, tekniske viden om, hvordan man lavpraktisk kan afvikle et FDF-møde online. Og det var selvsagt en stor hæmsko for os, fortsætter hun.

Godt at kunne lære af andre kredses erfaringer

Det har Den Blå Tråd, Lederskolen i landsdel 5 og 6, nu lavet om på. I januar 2021 udbød Den Blå Tråd et online modul om det gode, digitale FDF-møde. Her deltog både kredse, der havde mange måneders erfaring med at afvikle FDF online og kredse som FDF Tinglev, der aldrig selv havde prøvet formatet af.

- Kombinationen af kredse, der vidste meget om online FDF og kredse, der ikke havde haft det på deres program endnu, gav en rigtig god dynamik under selve kurset, fortæller Simon Fauerskov, der er forbundssekretær i landsdel 5 og 6, og som stod for afviklingen af modulet om det gode digitale møde.

- Fordi online FDF har været nyt for alle på et tidspunkt, har de fleste kredse jo haft de her tekniske bekymringer og spørgsmål, inden de startede de digitale møder op. Og netop derfor giver det noget rigtig godt at høre andre frivillige fortælle om deres konkrete erfaringer og at kunne dele gode råd, f.eks. om indkøb af udstyr og programmer, valg af digital platform osv., på tværs af kredse fremfor at sidde i hver sin kreds og være i tvivl om de samme ting, fortsætter han.

Fik digitale værktøjer på lederskole

For Conny Christensen og en af hendes medledere har deltagelsen i Lederskolen givet den konkrete tekniske viden, kredsen manglede. Det betyder, at FDF Tinglev nu er klar til at starte online FDF op for kredsens ældste børn.

- Jeg tog direkte hjem og brugte ledergruppen som prøvekaniner på det første online møde, griner Conny Christensen.

- På den måde fik vi sammen prøvet nogle ting af, inden vi giver os i kast med online møder for pilte og væbnere i denne uge. Når vi så er blevet endnu klogere på, hvordan online FDF for de store børn fungerer; hvad der virker og hvad der ikke virker, kan vi gå videre med online FDF for de mindste. Det har været en stor hjælp at komme hjem fra lederskole med følelsen af at “Okay… Nu har jeg noget helt håndgribeligt at arbejde ud fra og jeg ved, hvor jeg skal starte” slutter Conny Christensen.