Kreds solgte 446 lodsedler online

Sidste år lykkedes det FDF F6 Flintholm at sælge 446 lodsedler på FDFs online salgsplatform.

23. Aug 2021
Cecilie Bjaarup Nygaard

Foto: FDF F6 Flintholm

Sidste år fik lodseddelsalget i FDF F6 Flintholm et gevaldigt boost. Kredsen gjorde nemlig brug af FDFs nye online salgsplatform FDF.stoetos.dk og lykkedes med at sælge hele 446 ekstra lodder i landslotteriet. Penge som gik til kredsens arbejde for børn og unge.

Salgsperioden i dette års landslotteri er netop skudt i gang, og håbet er, at endnu flere kredse vil gøre brug af onlinesalget som supplement til det fysiske salg. Det kræver ingen opsætning eller administration hos kredsen, som kan nøjes med at dele et kredsspecifikt link på egne digitale kanaler. Kredsen modtager automatisk pengene fra onlinesalget i november/december, når økonomien i det samlede landslotteri er gjort op.

Kredsleder i FDF F6 Flintholm Mette Pedersen fortæller om kredsens positive oplevelse med platformen sidste år og de erfaringer, de gjorde sig undervejs. Planen er at gentage succesen i år.

- Der var mindre arbejde ved at have salget online, og der var tilmed også færre udgifter ved det. Det var meget enkelt. Så i år satser vi på at have halvdelen af salget online, mens den anden halvdel skal sælges fysisk fra dør til dør, siger Mette Pedersen, som også fortæller, at kredsen altid går meget op i at sælge lodsedler, da det genererer en god indtægt for kredsen.  

Trak på netværket

Kredsen anvendte primært Facebook samt hjemmesiden til at udbrede budskabet om lodseddelsalget - og så gjorde de meget ud af at trække på medlemmernes netværk.

- Vi bad folk om at dele linket til lodseddelsalget både på Facebook og på hjemmesiden. Vi laver også altid en konkurrence blandt børnene, hvilket vi også gjorde denne gang. Vi besluttede, at hvis et barn havde solgt 20 online lodder, så ville man få en perle. Alle skulle have mulighed for at vinde en perle, og det fungerede virkelig godt som motivation, fortæller Mette Pedersen.

Den store opfordring til at dele linket rundt på de sociale medier er ifølge kredslederen en stor del af forklaringen på, at onlinesalget gik så godt. Undervejs var de meget bevidste om at gøre opmærksom på, at pengene går til et godt formål, samt fortælle folk, hvad pengene bruges til. Mette Pedersen fortæller, at kredsen altid plejer at have præmier på højkant, så hun tror ikke, det er det, som har bidraget til det store onlinesalg.

- Vi har ikke haft mange onlinemøder, ligesom mange andre kredse har afholdt under nedlukningen. Derfor har dette muligvis været en god måde at kunne engagere børnene hjemmefra på en lidt alternativ måde. Det er nok faldet på et ret godt tidspunkt hos os, fortæller hun.

Kirken hjalp til

Ud over at trække på medlemmernes netværk havde kredsen undervejs også et godt samarbejde med kirken, som var med til at løfte og styrke salget af lodsedler online. Et i forvejen tæt samarbejde med præsterne kom FDF F6 Flintholm til gavn, da præsterne derfor var villige til at hjælpe til med at sælge lodder. De kunne række ud til nogle andre mennesker, end kredsen havde mulighed for gennem egne platforme.

- Kirken har ofte mange arrangementer – sogneaftener og andre arrangementer for mange mennesker. Derfor var det et oplagt sted at gøre opmærksom på salget. Det var også en måde at gøre lokalsamfundet opmærksom på, at vi er her, og at lodseddelsalget var i gang, fortæller Mette Pedersen.

Hun fortæller også, at de tilgodeså de ældre mennesker ved at give dem muligheden for at sende en sms eller ringe til dem i forbindelse med køb. Her skulle de oplyse antallet af lodsedler, de ønskede at købe, og så ville en FDFer skrabe lodderne for dem. Herefter fik de en besked retur med resultatet.

- Vi tog også ud til nogle af de ældre mennesker og afleverede lodderne personligt ved døren. Nogle ville også gerne have dem i postkassen. På den måde kunne de selv få lov til at skrabe deres lodder, siger Mette Pedersen.

Supplement til dørklokken

Mette Pedersen ser gerne, at onlinesalget bliver en fast del af landslotteriet fremover. De vil dog også holde fast i det fysiske salg – for det kan noget andet. 

- Hvis det fortsat bliver muligt at sælge lodsedler online, så vil vi gøre det fremover også. Nogle syntes det er nemmere at købe online, men der er stadig mennesker, som sætter pris på at have dem fysisk, fortæller Mette Pedersen.

Gode råd til onlinesalg

 1. Send jævnligt påmindelser til folk
  Du må gerne være lidt aggressiv i din reklame uden at spamme folk.
 2. Nævn det for folk, du møder
  Brug dit netværk og fortæl familie, venner og andre om muligheden for køb af lodsedler online.
 3. Stil evt. nogle præmier på højkant
  Skab en konkurrence internt i kredsen, så medlemmerne motiveres.
 4. Lav et samarbejde med den lokale kirke
  Udnyt kirkens arrangementer, hvor præsten eller menighedsrådet kan hjælpe med at gøre reklame for lodseddelsalget.
 5. Mind folk om, hvad pengene går til
  At blive mindet om det gode formål kan gøre folk mere villige til at købe.

 

Hvis jeres kreds også kunne tænke jer at bruge FDFs online lodseddelssalgsplatform, kan I herunder hente det link, der er målrettet jeres kreds, som med fordel kan deles på sociale medier.