Kredse kan mødes i mindre grupper udendørs

Myndighedernes retningslinjer gør det nu muligt for kredse at mødes i mindre grupper udendørs.

22. Apr 2020
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Rieke Poppe

Opdateret med nye afstandskrav 11. maj 2020

 

En præcisering af retningslinjer fra myndighederne gør det nu muligt for foreninger at gennemføre udendørsaktiviteter for op til 10 personer, så længe sundhedsmyndighedernes krav til afstand og hygiejne overholdes.

Således kan FDFs kredse i begrænset omfang mødes igen. Det er dog ikke et udtryk for en genåbning af foreningslivet.

- Vi kan fortsat ikke lave FDF, som vi kender det. Men der er nu en mulighed for, at kredse kan starte langsomt og forsigtigt op igen med at tilbyde fysiske aktiviteter udendørs. Kredsens bestyrelse og ledere er de bedste til at vurdere, om retningslinjerne kan implementeres på en måde, som er meningsfuld for kredsens fællesskab, siger formand for FDF Jonas Kolby Laub Kristiansen.

Afstand og høj hygiejne

De nye retningslinjer bygger på Sundhedsstyrelsen generelle råd til forebyggelse af COVID-19. Kredse, der i den kommende tid vælger at afholde møder, skal overholde følgende:

 

  • Der må maksimalt samles 10 personer - og kun udendørs.
  • Alle skal holde én meters afstand til andre. Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, fore- drag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v., skal der fortsat holdes en afstand på to meter.
  • Kredsen skal være særligt opmærksom på høj håndhygiejne. Brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
  • Alle, der oplever symptomer som feber, hoste og muskelømhed, skal blive hjemme. Opståede milde symptomer skal medføre, at det pågældende medlem sendes hjem.
  • Der skal så vidt muligt anvendes personlige rekvisitter og udstyr (fx sangbøger), når det er nødvendigt for aktiviteten. Er dette ikke muligt, skal kredsen være ekstra opmærksom på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang udstyret skifter hænder.
  • Aktiviteterne må kun være udendørs, og altså ikke i kredshuse eller lokaler. Hvis et toilet undtagelsesvis bruges, skal det rengøres.

Det anbefales desuden, at plakater med Sundhedsstyrelsens anbefalinger opsættes synligt det sted, aktiviteterne foregår.

Hent plakaten her

Lokale løsninger

Kredse opfordres til at vurdere, om og i så fald hvordan retningslinjerne kan implementeres på møderne på en måde, der opleves som meningsfuld af kredsen og dens medlemmer - og så kredsens samværsregler efterleves. Kredse opfordres stadig til at holde online møder og kommunikere med medlemmer. 

Den enkelte kreds kan desuden overveje at tænke i tilbud til de mange børn og unge fra 6. klasse og op, som fortsat ikke kommer i skole.

Grænse for større arrangementer er 500 deltagere

Grænsen for større arrangementer over sommeren blev tirsdag skærpet til 500 deltagere. Tallet er alene et udtryk for det maksimale antal deltagere til arrangementer frem til 31. august 2020, som muligvis kan lade sig gøre. Tallet kan altså sænkes, hvis det nuværende forsamlingsforbud på 10 personer, som gælder frem til 10. maj, forlænges.

Kredse opfordres fortsat til at vente med at aflyse sommerlejre og til at udskyde indkøb. FDF samarbejder med DUF ift. at få nærmere retningslinjer fra myndighederne om afholdelsen af sommerlejre.