Carla, kontingent og kursustilmelding

Forbundskontoret har spurgt kredsenes kasserere om kredsens administrative praksis.

30. Aug 2017
Christina Gro Hansen

Forbundskontoret gennemførte i maj en undersøgelse blandt alle kasserere om kredsens administrative praksis. En lignende undersøgelse blev sidst gennemført i 2015. Besvarelser anvendes løbende til at tilpasse de tjenester og ydelser forbundets stiller til rådighed samt skabe et bredere kendskab til den lokale administrative praksis og byrde.

Undersøgelsen viser, at Carla anvendes af en stadig stigende andel kredse og opdateres også hyppigere i løbet af FDF-sæsonen.

Medlemsadministrationen ser ud til langsomt at blive fjernet fra kassererne for at skabe mere fokus på kassererens øvrige opgaver og ansvar.

Kontingent

En fjerdedel af kredsene opkræver helårskontingent (eller sæsonkontingent). Her har vi et vigtigt indsatsområde, da årlig opkrævning medfører enten manglende opkrævning eller manglende betaling og derudover væsentligt reducerer det samlede antal medlemmer FDF kan søge tilskud på. Vi ser en stærkere kultur og praksis i de kredse der har to årlige opkrævninger. Med Flexbillet og koblingen til Carla er dette blevet meget nemmere.

Voksne medlemmer af FDF skal betale kontingent - også ledere. Undersøgelsen viser at 12% af kredsene fritager ledere for at betale kontingent. Alle medlemmer skal jf. FDFs vedtægter betale kontingent til en kreds for retteligt at være medlem. Ledere der ikke betaler kontingent falder også udenfor tilskudsopgørelsen.

MobilePay

MobilePay er i vækst blandt FDFs kredse - ikke uventet. Halvdelen af kredsene anvender denne tjeneste. Dog bruger mange Mobilepay for private i modsætning til MobilePay Business, som er det, foreninger bør anvende. FDF deltager via DUF i en fokusgruppe i efteråret 2017, hvor MobilePay skal produktudvikles til fremtidig foreningsbrug.

Kursustilmelding

Flextilmeld får generelt gode vurderinger fra kredsenes brug ifm. forbundets kurser og lejre. En række gode ideer til, hvad der kan forbedre det yderligere, er kommet ind med undersøgelsen.

- Vi takker for de mange ideer, de vil indgå i det fortsatte udviklingsarbejde, siger FDFs administrationschef Morten Frouvne Vincentz.

Kun 10% af kredsene anvender Flextilmeld til kredsens egne arrangementer.

- Her har vi et indsatsområde. Der er en række særlige fordele ved at benytte Flexbillet, da systemet jo blandt andet snakker sammen med Carla. Husk at administration af arrangementer uden deltagerbetaling er gratis, siger Morten.