Landsdel 4: Kredsledermøder giver inspiration

Kredsledermøderne styrker FDF-arbejdet i kredsene gennem vidensdeling, erfaringsudveksling og netværk. 

06. Oct 2015
Sara Springborg

Når kredslederne i Landsdel 4 mødes er det både til sparring og socialt samvær.
FOTO: Sara Springborg

I Landsdel 4 inviteres kredslederne tre til fire gange om året til kredsledermøde. Det er landsdelsledelsen, som inviterer og sætter aktuelle emner til debat. I denne uge mødtes 25 kredsledere for at blive klogere på ”det gode ledermøde”. I løbet af aftenen blev kredslederne klædt på til at tage arbejdet med udviklingsmålet ”FDF i samarbejde” op på et ledermøde i kredsen. Der blev også delt gode ideer til ledermødedagsorden, og de nye ledermødeindledninger om ambitionen blev præsenteret.

Maria Rytter, kredsleder i FDF Solbjerg, har været med flere gange, og hun synes, det giver god mening, at mødes med de andre kredsledere i landsdelen:

- Jeg tager til kredsledermøder for at få inspiration og sparring fra de andre kredse og landsdelsledelsen. Det er et super godt forum at få vendt nogle af de udfordringer, der er i kredsene. Så er det samtidig rigtig hyggeligt at få en snak med de andre kredsledere, fortæller hun.

Landsdelsledelsen vil støtte kredsene

Det er landsdelsledelsen som står for møderne, og landsdelsledelsen ser det som en af sine vigtigste opgaver. Landsdelsleder Lisbeth Jakobsen forklarer hvorfor:

- Det er landsdelsledelsen vision at underbygge kredsene, så de kan lave det bedst mulige arbejde med børnene i FDF. Det kan vi kun, hvis vi kender kredslederne, og de kender os. For så er det nemmere at hive fat i os for at snakke om, hvad der kunne være bedre, og hvad kredsene har af udfordringer.

Godt sammenhold mellem kredslederne

På kredsledermøderne har landsdelsledelsen også mulighed for at give kredslederne noget inspiration til kredsarbejdet og nogle redskaber, som de kan bruge, når de står over for udfordringer. Derudover giver kredsledermøderne et godt netværk mellem alle kredsene, mener Lisbeth Jakobsen:

- Kredsledermødet er en god måde at skabe kontakter og kendskab til hinanden i kredsene i landsdelen. På den måde bliver det lettere at dele viden og erfaringer mellem kredsene, fortæller hun og fortsætter:

Kredsledermøderne giver et tættere sammenhold mellem kredslederne, fordi de kommer til at kende hinanden. På den måde bliver det nemmere for dem at bruge hinanden, og det tror jeg kan gøre noget godt for kredsenes arbejde.

Hovedbestyrelsesmedlem er også med

Forbundssekretær Sara Springborg deltager også på møderne. Som noget nyt har landsdelens kontakt i hovedbestyrelsen, Kim Koch Rasmussen, meddelt, at han vil bestræbe sig på at være med til alle kredsledermøderne, så kontakten fra kreds til hovedbestyrelse bliver så let som muligt. 

Til møderne er det ikke bare de lokale kredsledere, der er til stede. Hovedbestyrelsen er også repræsenteret.
FOTO: Sara Springborg