Kredsstart i Lem: ”Det bedste er, når børnene fortæller, de har glædet sig til FDF hele ugen!”

Kenneth Lindqvist Christensen har startet en ny FDF-kreds i Lem og fortæller her om det at skabe en kreds fra bunden. 

07. Jun 2021
Ida Sofie Kristensen

Da Kenneth Lindqvist Christensen på 26 år for nyligt købte hus og flyttede til Lem, ærgrede det ham, at der ikke var en lokal FDF-kreds.

- Der var FDF og lignende tilbud i nogle af nabobyerne, men intet i selve Lem. Og det var ærgerligt, for som udgangspunkt synes jeg, at børn og unge skal kunne cykle eller gå til og fra deres fritidsaktivitet, så de ikke er afhængige af kørsel eller offentlig transport, fortæller Kenneth Lindqvist Christensen.

- Jeg har selv været FDFer gennem mange år; først som barn i FDF Stenlille og senere som leder i FDF Kærby og FDF Egeris. Samtidig havde jeg gennem længere tid leget med tanken om at starte en kreds selv. Så det var jo helt oplagt at gøre tanken til virkelighed, da jeg flyttede til en by uden kreds, fortsætter han.

Kredsstart i baghaven

Kenneth tog kontakt til forbundssekretæren i sin landsdel og fik i samarbejde med ham og projektlederen for FDFs kredsstartsprojekt skabt et overblik over de forskellige opgaver, juridiske såvel som praktiske, der ligger i dét at starte en ny FDF-kreds.

- Naturligvis er det vigtigt at havde de overordnede rammer på plads og have en ide om, hvordan man kan gribe tingene an, når man starter en kreds. Når det er sagt, så er det vigtigste for mig børnene. Uden dem er der jo ingen kreds, fortæller Kenneth.

Og derfor stod en praktisk udfordring som fx et manglende kredshus heller ikke i vejen for Kenneth, da han i slutningen af april 2021 inviterede de første børn til FDF i Lem. Mødet blev afholdt af ham – og fandt sted i hans egen baghave.

- Det er nok en lidt anderledes måde at gribe en kredsopstart an på, griner Kenneth.

- Men de ni børn, der mødte op den første aften, var glade og fik en dejlig aften. Det er i bund og grund bare dét, jeg gerne vil; skabe gode FDF-oplevelser for børn og unge. Og så følger de mere administrative opgaver hen ad vejen.

”Man bliver hele tiden klogere”

Til de administrative opgaver i forbindelse med en kredsstart hører bl.a. nedsættelsen af en kredsbestyrelse med en dertilhørende formand og kasserer. Mens etableringen af FDF Lems bestyrelse er forløbet løbende og nogenlunde gnidningsfrit, samtidig med at børnene er blevet flere, er Kenneth omvendt også stødt på udfordringer undervejs i kredsstarten.

- Processen omkring at blive anerkendt som forening hos kommunen kom bl.a. bag på mig, fortæller han.

- Der var noget papirarbejde og nogle administrative opgaver i det regi, men samtidig bliver man jo hele tiden klogere, og langt det meste løser sig hen ad vejen, tilføjer han.

Den store interesse for FDF blandt Lems børn og unge (deltagerantallet på FDF-møderne tæller i dag 15 børn mod de 9 ved opstarten i april) kaldte desuden på flere voksne til at løfte kredsens arbejde med aktiviteter for børnene.

- Generelt er forældrene rigtig gode til at hjælpe, hvis der er behov for et par ekstra voksenøjne eller -hænder på et møde. Men det er klart, at jeg gerne ville have flere aktive ledere i kredsen; det gør både planlægningen og afviklingen af de almindelige møder nemmere, og selve udviklingen af kredsen bliver meget sjovere, når man er flere, siger Kenneth.

Et opslag i Facebook-gruppen ”FDF Leder-til-leder” bidrog til at løse en del af behovet for flere voksne. Her skrev Kenneth i en åben invitation til gamle og nye FDFere i området omkring Lem, at de var meget velkomne som ledere i den nye kreds.

- Facebookopslaget gav i sig selv én leder. Senere blev jeg kontaktet af en fra byen, der kendte til en voksen FDFer, der var ved at flytte til området, og som manglede en ny kreds at starte i. Hende fik jeg også kontakt til, og hun er leder hos os i dag, fortæller Kenneth.

Lokal opbakning og hjælp

Lokalt har Kenneth mødt bred opbakning til kredsstarten fra såvel forældre som lokale foreninger og kulturhuse.

- Folk kan jo se, at børnene viser interesse, at de kommer til møderne og gerne vil være med, så jeg oplever generelt en stor lokal opbakning og en lyst til at hjælpe, hvor det er muligt, fortæller han.

- Et helt konkret eksempel på lokal hjælp har været i processen med at få et kredslokale. Her fik vi en hjælpende hånd fra byens kulturhus og fik lov at bruge nogle af deres lokaler til FDF. Det giver motivationen et ekstra skub, når man på den måde får lokallivets støtte til at komme videre med kredsens udvikling. Men det mest motiverende er uden tvivl stadig, når børnene kommer til FDF og fortæller, at de har glædet sig hele ugen. Så ved man, at man bruger kræfterne på noget, der giver mening! afslutter Kenneth Lindqvist Christensen.