Landslotteri 2016

Bestil jeres lodder nu.

10. Jun 2016
Christina Gro Hansen

Sådan ser årets lotteriseddel ud.

FDFs landslotteri er en årligt tilbagevendende begivenhed, som giver kredsene mulighed for at tjene penge ved at sælge lodsedler. Lodsedlerne bliver produceret af Forbundskontoret og distribueres gennem 55°NORD, hvor kredsene kan bestille lodsedler gennem hele perioden. 

Formålet med landslotteriet er at give kredsene en mulighed for at tjene penge og samtidigt være synlige i deres lokalområde. Derfor vil motivet på lodsedlen også altid afspejle FDFs aktiviteter og ånd. Præmierne varierer fra år til år, men vil altid være noget det vurderes, at mange ville blive glade for. 

Salgsperioden er i år fra den 12. august til den 28. oktober 2016. Vi gør opmærksom på, at det kun er i denne periode, at det er tilladt at sælge lodsedler. Det ikke er et krav, at kredsen sælger i hele perioden. Synes man, at perioden er for lang, er man velkommen til at forkorte den, som man vil. Det er dog vigtigt, at man stopper salget allersenest den 28. oktober, hvorefter tilladelsen fra Spillemyndigheden udløber og salg af FDFs landslotterilodsedler dermed er ulovligt.