Lederundersøgelse: Tro er vigtig

En undersøgelse blandt 400 FDF-ledere viser, at lederne finder troen i FDF vigtig. Undersøgelsen dannede grobund for en debat om tro i forbindelse med weekendens hovedbestyrelsesmøde. 

07. Mar 2017
Trosudvalget
Til lørdagens debat tog udgangspunkt i resultaterne fra lederundersøgelsen.

I januar og februar 2017 blev der sendt en lederundersøgelse om tro ud, som 400 ledere har besvaret. Trosudvalget har kigget besvarelserne igennem, hvilket har givet et generelt rigtig godt billede af, at lederne mener, at troen i FDF er vigtig, og at mange ledere oplever, at de føler sig bedre rustet til at tale om tro end at lave forkyndelse.

Mange ledere gav gode inputs til, hvordan de kan blive bedre rustet og både snak om fælles ambition for tro i kredsen, ledersamtale om tro, kurser, erfaring, mod og nyt materialet var på tegnebrættet.

Resultaterne fra lederundersøgelsen blev en del af fundamentet for den fælles debat om tro, der fandt sted lørdag den 4. marts, hvor både Hovedbestyrelsen, landsdelsledelserne, ansatte, FDFs Trosudvalg og gæster var inviterede. Det blev en rigtig god debat, hvor der særligt blev arbejdet med spørgsmålet: Hvad er de tre vigtigste ting at gå videre med for at ledere kan skabe plads til samtalen om tro og de spørgsmål i livet på et folkekirkeligt grundlag?

Dette spørgsmål var der mange inputs til, hvor særligt materiale til ledersamtale om tro, forventningsafstemning i kredsen, mod, kurser og meget andet var på tale. Alt dette vil Hovedbestyrelsen, landsdelsledelserne, ansatte og trosudvalget arbejde videre med.