Friluftsleg

Friluftsliv er fortsat en hjørnesten i FDF. Nyt udvalg skal knytte leg og friluftsliv sammen.

05. Feb 2016
Christina Gro Hansen

Kano-leg på Væbnermesterskabet 2014.

Foto: Christian Nesgaard.

Friluftsliv er en central del af FDF, og det vil det også være i fremtiden. Nu sætter hovedbestyrelsen fornyet fokus på friluftsliv, men i kobling med en anden vigtig del af FDF, nemlig leg. FDFs hovedbestyrelse ønsker at knytte leg og friluftsliv endnu tættere, end det allerede er tilfældet i dag. Derfor har hovedbestyrelsen vedtaget et nyt kommissorium for Friluftsudvalget, hvor leg er på dagsordenen.

- Vi er ikke på vej væk fra friluftsliv. Det er en del af FDF. Samtidig har vi en legende tilgang til alle vores aktiviteter i FDF - også når vi er ude i naturen. Det ønsker vi udvikle endnu mere, og derfor har vi udstukket denne retning for et nyt friluftsudvalg, siger FDFs formand Jonas Kolby Laub Kristiansen.

Friluftsudvalget får som hovedopgave at udarbejde en områdestrategi, der skal fokusere på, hvordan friluftsliv kan være med til udfolde delen om leg i FDFs ambition.  

Konkrete materialer 

Udvalget skal udvikle konkrete inspirations- og aktivitetsmaterialer til kredsene, der kobler leg og friluftsliv. Målet er, at materialet skal kunne bruges af kredsene i det daglige børnearbejde samt i samarbejde med folkeskolen og understøtte mulighederne i skolereformen. 

Derudover skal udvalget biddrage til landsforbundets lederuddannelse med relevant input der kobler leg og friluftsliv, og udvikle nye aktivitetsmuligheder og formidlingsformer på FDF Friluftscenter Sletten.  

Første møde i foråret 

Det bliver aktivitetschef Tomas Vilstrup, der kommer til at stå i spidsen for det nye udvalg.  

Udvalgets første møde vil ligge i løbet af foråret. Er man interesseret i at være med, kan man henvende sig til FDFs naturvejleder Tomas Vilstrup tomas@FDF.dk telefon 86 84 57 59.

FDFs Friluftsudvalg har tidligere varetaget en lang række driftsmæssige opgaver. Disse opgaver er nu placeret hos FDFs centerchef.