Hvad skal der ske med Rysensteen?

FDF Landsmøde 2020 har givet hovedbestyrelsen mandat til udlejning eller salg af Rysensteen. Det skal dog først undersøges i samarbejde med et bredt funderet udvalg af frivillige fra kredse, udvalg og hovedbestyrelsen selv.  

15. Nov 2020
Rikke Nord 

Siden 1991 har FDF haft sit hovedkontor på Rysensteen i Indre København. I takt med at både FDFs medlemstal og aktivitetsniveauet på Rysensteen er dalet, er Rysensteen blevet stadigt mindre rentabel. Søren Rejkjær Svendsen fra hovedbestyrelsen henstiller i sin motivation fra talerstolen til, at forbundet viser rettidig økonomisk omhu. Han forklarer i motivationen fra talerstolen, at FDF årligt taber 1,5 millioner kroner ved at eje Rysensteen. Samtidig er ejendommen blevet vurderet til 44 millioner kroner. 

En debat med mange følelser

Løbende i debatten kommer der en del ændringsforslag ind. Gennemgående er, at mange gerne ser, at det ikke udelukkende er hovedbestyrelsen, der skal tage en beslutning om eventuelt udlejning eller salg. Samtidig bliver der argumenteret for, at det er en proces, der kræver god tid. Flere peger på, at et udvalg kan fremsætte sit forslag på landsmødet om to år. 

På trods af en debat med hjerteblod, store følelser og kærlighed til Rysensteen ender afstemningen med, at det nu skal undersøges, om en udlejning eller et salg af Rysensteen kan frigive midler til udvikling af FDF på andre områder.