FDF har fået en ny strategi

Landsmødet vedtager en ny strategi, der skal få flere med i FDFs fællesskab.

14. Nov 2020
Rasmus Lind

Landsmødet vedtager, at hele FDF i de næste fem år skal arbejde sammen om at blive flere medlemmer og give oplevelser til flere børn og unge.

Dorte Fog, næstformand i FDFs hovedbestyrelse, opsummerer essensen af forslaget til en ny strategi for FDF i klare vendinger:

- Mange flere børn og unge i Danmark skal mærke følelsen af at være i et fællesskab og have et ståsted.

Den præcise ordlyd for den nu vedtagne strategi lyder: "Sammen giver vi flere børn og unge et ståsted".

Et fælles ansvar

Ifølge Dorte Fog kommer det til at kræve et stort arbejde i alle niveauer af FDF, hvis vi om fem år skal kunne aflæse strategiens betydning på medlemstallet, men ikke desto mindre er arbejdet nødvendigt, hvis vores selvforståelse som et landsdækkende forbund skal bevares over de kommende år.

- Målet med strategien er at blive flere FDFere, og midlet er en kulturændring. Vi er selvstændige kredse, men vi er forbundet i ét samlet forbund, og det betyder, at hver enkelt kreds har et ansvar udover kredsen selv, siger hun og fortsætter:

- Strategien skal betragtes som en overordnet ramme, som hver enkelt landsdel, kreds og leder skal være med til at udfylde. Vi skal hver især hjem i kredsen og spørge, hvordan vi får flere FDFere ind i vores fællesskab.

Voksne eller ej

Under debatten forud for vedtagelsen af strategien var talere på talerstolen for at opfordre til, at voksne inddrages i formuleringen. Der indkom også et ændringsforslag til hovedbestyrelsens oprindelige forslag, hvor voksne blev sidestillet med børn og unge, men det faldt ved afstemning.