FDFs Udviklingsmål 2020-2022

Landsmødet vedtog lørdag tre nye udviklingsmål, der skal tegne rammerne om FDFs arbejde de næste to år.

14. Nov 2020
Rasmus Lind, Stina Lykke Hyllested Volf og Ida Sofie Kristensen

Vi skal åbne flere kredse 

Flere kredse giver flere medlemmer. Det er i helt korte træk hovedbestyrelsens analyse bag det første af de tre udviklingsmål, som FDFs landsmøde vedtog lørdag eftermiddag. 

- Vi bliver nødt til at udvikle os med demografien. Når der opstår nye boligområder, bliver FDF nødt til at være til stede. Ellers bliver børnene ikke FDFere, for de vælger de fritidsaktiviteter, som er i nærområdet, forklarer næstformand for FDFs hovedbestyrelse Dorte Fog.

Arbejdet med at opstarte nye kredse skal finansieres af medlemspuljens midler fra lukkede kredse.

- Hovedbestyrelsen anbefaler, at vi investerer pengene fra lukkede kredse dér, hvor der er behov for det. Så vil vi sikre, at vi også i fremtiden er landsdækkende, siger Dorte Fog.

"Alle børn skal elske torsdage"

Sådan indledte Ulla Visbech sin motivation til udviklingsmålet om at tiltrække og fastholde flere børn og unge. Kredsene skal ikke kun invitere flere børn og unge, men også voksne ind, for at arbejde på at fastholde nuværende medlemmer længere.

Ifølge forslaget skal FDF ikke kun arbejde for agitere mere og tiltrække puslinge og tumlinge, men også fastholde piltene, når de overgår til væbnere. Der er dog ikke en enkel opskrift på dette, da det er forskelligt fra kreds til kreds, hvad der vil blive brug for.

Sune Lohse fra FDF Måløv italesatte problematikken ved, at selve forslaget er skrevet fra et FDF-perspektiv og derfor risikerer at blive for internt. Han påpegede bl.a. at omverden ikke nødvendigvis har styr på, hvad der sker og hvilket sprog, vi bruger i FDF. Der blev derfor stemt for et tillæg til det oprindelige forslag; nemlig at der skal iværksættes initiativer til at belyse, hvordan nye potentielle brugere opfatter FDF. Dette er centralt for, at FDF kan nå ud til endnu flere brugere og skabe flere medlemmer.

Forståelsen for FDF skal forankres lokalt 

FDF Landsmøde 2020 vedtog desuden udviklingsmålet ‘Kredsen fortæller FDF’. Udviklingsmålet bygger videre på udviklingsmålet ‘Fortællingen’, som landsmødet vedtog i 2018, og som de forløbne to år har givet ledere konkrete værktøjer til at sætte ord på deres egen fortælling om FDF. 

Med udviklingsmålet ‘Kredsen fortæller FDF’ er målet nu, at den samtale (som primært har fundet sted internt i kredsene) skal forgrene sig ud over kredshusenes mure og finde fodfæste i lokalsamfundene rundt om i landet. Kredsene skal derfor arbejde med at omsætte ambitionen til målrettede lokale fortællinger, så både børn, unge, ledere og forældre har sprog for, hvad FDF er. 

Ved at forankre samtalen om og forståelsen for FDF lokalt ønsker hovedbestyrelsen at skabe flere indgange til FDF for børn og unge. Det skal være tydeligere, hvad FDF inviterer ind til i rekrutteringen af nye medlemmer, og kredse skal i højere grad kunne formidle til omverdenen, hvad det giver at være medlem i FDF.