Mærkerne bruges meget forskelligt

Mærkeudvalget, der blev nedsat i forlængelse af landsmødet i 2020, har undersøgt, hvordan mærkerne bruges i kredsene.

21. Apr 2022
Rasmus Lind

Foto: Thomas Heie Nielsen

I januar 2022 udsendte mærkeudvalget et spørgeskema til 819 tilfældigt udvalgte FDFere over 18 år for at indsamle viden om deres erfaringer med at bruge mærkerne, holdninger til mærkernes design, ønsker til ændringer i mærkebeskrivelserne samt holdninger til vægtningen mellem konkrete færdigheder og fælles oplevelser.

Mærkeudvalget har siden brugt undersøgelsens besvarelser til at udarbejde en evaluering af FDFs mærkesystem, hvilket også var en del af baggrunden for nedsættelsen af udvalget efter landsmødet i 2020.

Udvalget modtog færre besvarelser end forventet, og på grund af det begrænsede talgrundlag er der særligt lagt vægt på de besvarelsernes uddybende kommentarer – og de viser, at mærkerne bruges vidt forskelligt fra kreds til kreds.

Oplevelser og færdigheder

I FDF må man gerne udmærke sig og blive god til noget, men det er mindre vigtigt, hvad det er, man bliver god til. Det afspejler mærkerne med et klart fokus på fælles oplevelser.

Derfor er mærkerne suppleret af et sæt beskrivelser, som kan inspirere lederne til selv eller i fællesskab at finde på aktiviteter, fremfor at bestemte aktiviteter udløser mærkerne. Beskrivelserne tager udgangspunkt i den mærkefilosofi, som blev vedtaget på landsmødet i 2018, og som er fundamentet for mærkesystemet i FDF.

Fokusset på oplevelser var også en del af undersøgelsen, og kommentarerne spænder mellem, at der generelt mangler mærker, hvor man belønnes for en færdighed eller en dedikeret indsats, og at det er nogle gode mærker, som giver mange gode forslag til aktiviteter.

Design, farver og tal

Der er hverken stor tilfredshed eller utilfredshed med mærkernes udformning. Men der efterspørges i enkelte tilfælde en tydeligere sammenhæng mellem mærkets design og de oplevelser, mærket knytter sig til.

I forhold til mærkernes tal og farver er der en lille overvægt af utilfredse besvarelser. Her var begrundelserne centreret om, at tallene kan forvirre i de tilfælde, hvor der ikke er en tydelig progression i mærkebeskrivelserne. På samme måde peger nogle af besvarelserne på, at farverne forvirrer, fordi de kan indikere en sammenhæng med klassefarverne, som ikke er der.

Mærkeevalueringen vil blive inddraget i udvalgets videre arbejde.