Mange har delt behov og ønsker til nyt medlemssystem

Her kan du få et indblik i arbejdsgruppens foreløbige arbejde frem mod et nyt medlemssystem.

02. Jul 2021
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Christian Kyed

De seneste uger har medlemmer, kredse, netværk og landsdele kunnet komme med behov og ønsker til FDFs kommende nye medlemssystem. På et onlinemøde i Lederklubben 7. juni præsenterede den nedsatte arbejdsgruppe de foreløbige tanker og ideer i projektet. Her deltog over 30 ledere fra hele landet for at følge processen og give input og perspektiver til arbejdet. Ligeledes har arbejdsgruppen fået input fra ansatte på en udviklingsdag.

Anders Klostermann Hansen, som sidder med i arbejdsgruppen, glæder sig over, at så mange har bidraget med deres viden. Dét er med til at sikre, at det fremtidige medlemssystem bliver funktionelt, nemt at gå til og bedst understøtter nødvendige arbejdsgange – og dermed kan lette kredsadministrationen.

- Vi er i arbejdsgruppen glade for, at så mange har givet deres input til arbejdet med det kommende medlemssystem og hjulpet os med at blive klogere på de behov, det så vidt muligt skal kunne imødekomme, siger medlem af arbejdsgruppen Anders Klostermann Hansen. 

Indblik i processen

Arbejdsgruppens foreløbige arbejde er samlet i to dokumenter, en behovsliste og et dokument med forskellige scenarier. Her er ledere velkomne til at læse med for at få en ide om, hvor langt arbejdet er, og hvad der tænkes i lige nu. Der er tale om arbejdsdokumenter med foreløbige og ikke endelige formuleringer, og der er således stadig ideer, input og diskussioner, som endnu ikke er med i struktureret form. Men ledere, der ønsker det, kan få et indblik i maskinrummet:

Input fortsat muligt

Det er til og med midten af august fortsat muligt at komme med ønsker og input til arbejdsgruppen. Det kan ske på akh@FDF.dk.

- Med den brede sammensætning af arbejdsgruppen og to afholdte workshops har vi allerede fået afdækket mange behov og ønsker, men skulle der fortsat være nogle, der gerne vil bidrage med input, hører vi dem meget gerne, siger Anders Klostermann Hansen.

I midten af august mødes arbejdsgruppen for at samle op på alle input og færdiggøre de beskrivelser og user cases, der skal danne grundlag for en mere teknisk kravspecifikation til det nye system. Arbejdsgruppen indleder derefter kontakten med mulige leverandører, der på baggrund af de indkomne ønsker og behov skal afgive tilbud. Her vil det også vise sig, hvor stor en del af FDFs ønsker der kan opfyldes inden for det budget, som landsmødet har afsat. Arbejdsgruppen har indtil videre 12 potentielle leverandører på sin liste. Har du som leder kendskab til en mulig udbyder, er du velkommen til skrive til FDF@FDF.dk.

Valg af leverandør samt beslutning om endelig systemløsning ventes at ske på hovedbestyrelsens møde i november.

Baggrund

I november bevilgede landsmødet en budgetramme til et nyt medlemssystem, som skal afløse FDFs nuværende medlemssystem, Carla, der er over ti år gammelt. FDFs hovedbestyrelse har siden nedsat en arbejdsgruppe, der skal drive processen, der skal lede frem mod indkøb, opsætning og udrulning af et nyt medlemssystem til glæde for både kredse og landsforbund.