Masser af gæster på Sletten

Hovedbestyrelsen drøfter handlinger med landsdelsledelser og Arena.

19. Mar 2019
Christina Gro Hansen

Foto: Asbjørn Laurberg

Hovedbestyrelsen samles i den kommende weekend på Sletten. Martsmødet byder på masser af gæster. Dels er der besøg af de nyvalgte landsdelsledelser, der også skal holde deres eget fælles møde. Dels er der besøg af Arenaen (den samlede betegnelse for alle FDFs udvalg, fora og arbejdsgrupper). 

De mange FDFere skal drøfte handlinger til de udviklingsmål, der blev vedtaget på landsmødet i november. (Børn og unge i naturen, det gode møde, fortællingen om FDF).

Derudover skal hovedbestyrelsen også mødes med formanden for FDFs Uddannelsesforum og sammen skal de drøfte nyt kommissorium for FDFs Uddannelsesforum.