Med DUF i Ukraine

Siden juni har 4 repræsentanter fra FDF deltaget i DUFs ExploreUkraine. Forløbet har budt på 3 kursusdage og en 5 dages tur til Ukraine og givet indsigt i landets foreningsliv.

23. Oct 2017
Peter Alkjærsig, deltager i ExploreUkraine

DUF har tidligere holdt Explore forløb i Marokko og Moldova, og denne gang er det blevet Ukraines tur. Konceptet er baseret på 3 kursusdage i Danmark, hvor man bliver grundigt indført i den foreningskontekst, man vil møde i fokuslandet, og herefter en 5 dages tur til landet, hvor man får mulighed for at mødes og diskutere foreningsliv med organisationer, der minder om ens egen – eller er helt forskellige fra, hvad man er vant til. Turen til landet er formelt set det, man vil kalde en partneridentifikation, hvor man har mulighed for at afgrænse mulighederne for et potentielt partnerskab i landet og danne et fundament at arbejde videre med i sin egen organisation. Denne gang deltog: FDF, Dansk Folkepartis Ungdom, Røde Kors Ungdom, Venstres Ungdom, Sexualisterne og Radikal Ungdom.

Erfaringsudveksling og internationalt engagement 

Jesper Jais Nørgaard, der er ansat ved DUF og en af mændene bag projektet siger om motivationen bag det:

- DUF tilbyder Explore-forløbet for at gøre det lettere for DUFs medlemsorganisationer at kickstarte deres internationale engagement. Da det igennem længere tid været et ønske for flere af DUFs medlemsorganisationer at kunne etablere internationale projekter i Østeuropa gik dette års exploreforløb til Ukraine. På Explore får deltagerne undervisning i principperne bag DUFs internationale arbejde, viden om den kontekst de skal arbejde i, kontakt til Ukrainske ungdomsorganisationer og erfaringsudveksling med andre af DUFs medlemsorganisationer.  

FDF deltog i forløbet med henblik på at få dybere indsigt i foreningslivet i Ukraine, da vi i forvejen har et nært slægtskab til den ukrainske børne- og ungdomsorganisation Compass Club, som blandt andet har deltaget på landslejren siden 1996. Vi besøgte også 5 andre organisationer, som vi ikke kendte forinden. Der blev fortalt mange historie, udvekslet metoder og diskuteret forskelle og ligheder imellem organisationer samt den kontekst, vi befinder os i. 

Mødet med Ukraine og Compass Club

Det er ingen tvivl om, at foreningslivet i Ukraine er mødt af flere barrierer end i Danmark. Udover at foreningsdeltagelse ikke er så forankret i kulturen, så præger en ringere økonomi, et højt niveau af korruption, samt bureaukratiske politiske processer også det frivillige arbejde i landet.

Når det så er sagt, så ser man i disse år et kæmpe ryk i den offentlige holdning til foreningsarbejdet. Krigen i øst og Maidan-revolutionen i 2014, hvor over 100 mennesker blev skudt og mere end 1.000 mennesker såret under en 2 måneder lang offentlig protest midt i hovedstaden, Kiev, har på mange måder samlet befolkningen og skabt et offentligt behov for frivillighed og samhørighed. Hvilket nu skabes og organiseres gennem foreninger i alle afskygninger.

Midt i alt dette møder vi Compass Club. Vi er inviteret til middag hjemme hos grundlæggeren af organisationen, Taras. Taras var på landslejr i 1991 og fik en god idé – nemlig, at børn skulle ud i naturen og opleve og lære igennem dette. Da Sovjetunionen blev opløst i august samme år, oprettede han Compass Club, hvis primære aktivitet er en sommerlejr for børn fra hele landet, arrangeret af frivillige unge ledere, der over året deltager på flere weekend-lederkurser.

Ved middagen deltager også Compass Clubs nuværende leder Kataryna, samt tre unge ledere fra organisationen. Vi har ikke snakket længe om vores to organisationer, før man får øje på de mange ligheder imellem os. Vi tager børn med ud i naturen, vi uddanner unge til at tage vare på andre og samfundet, og ledere i begge organisationer brænder utrolig meget for at skabe gode oplevelser for børn og unge i fællesskab.

Der er også forskelle. Compass Club har 60 frivillige ledere, og der deltager omkring 60 børn på deres årlige sommerlejre. Vi har 25.000 medlemmer hvilket selvfølgelig påvirker både strukturen, arbejdsmetoden og beslutningsprocesser.

Snakken går også om et eventuelt samarbejde. Det er her op til de 3 unge ukrainske ledere at komme med ideer til, hvordan sådan et samarbejde kunne udspille sig, og hvad vi kunne arbejde sammen om. Vi har en masse nye ideer med hjem, som flere FDFere skal inddrages i og føre videre. Et partnerskab er baseret på gensidighed. og der er ingen tvivl om, at vi sammen med Compass Club både kan få mulighed for, at lære fra os, men også lære nyt om, hvordan man også kan arbejde med børn og unge. 

Et ekstremt tilfælde

Et af formålene med turen var også at undersøge den kontekst, man er frivillig i, i landet. Derfor tog vi også på besøg i byen Kharkiv. Vi søger væk fra Kiev for ikke at basere vores forståelse for et helt land, ud fra, hvordan man agerer i hovedstaden. Kharkiv ligger langt øst på ud mod Rusland – dog befinder vi os langt nord for konflikten.
I Kharkiv mødes vi med organisationen MYR, som betyder fred på ukrainsk. MYR er drevet af få frivillige ildsjæle med ambitionen om at danne unge gennem sundhed, samtale og fællesskab. Der er ikke mange penge at rutte med, og opbakningen blandt befolkningen er lav. Den offentlige mening er, at man da ikke kan få noget gratis, og at der må være noget lusk med, når nogen gør noget uden at tage betaling for det.
Kvinden i spidsen for organisationen og de frivillige piger, vi mødes med, forklarer livligt om deres organisation og deres oplevelser som frivillige i regionen. Der er ingen tvivl om, at de er stolte over det, de laver. Organisationen holder til i en kæmpestor gammel bygning midt i byen. Bygningen er i forfald, og der er ikke nogen, der ved, hvem der ejer den – man ved dog, at tre forskellige mennesker opkræver husleje for de få brugbare lokaler. Et eksempel på korruption som barriere for foreningslivet. Huslejen betaler organisationens frivillige formand af egen lomme. Alle organisationens indtægter går til te, kaffe og småkager til de ugentlige møder, mere rækker det ikke til. Faktisk står det sådan til, at det er en reel overvejelse om man skal tænde lyset i sine lokaler, da det koster penge og dem er der ingen af.
Det er en vild oplevelse at møde den slags ildsjæle, der ikke lader sig slå ud og både får afholdt ugentlige aktiviteter for børn og tør drømme stort i en kontekst, der kun opstiller barrierer for ens arbejde. 

Det videre arbejde

Vi kommer hjem fra Ukraine med rygsækken pakket med inspiration og ideer – og refleksioner over, hvor privilegerede vi er herhjemme i vores foreningsarbejde, og hvordan man kan være ambitiøs på hele sit samfunds vegne i sit eget frivillige arbejde. Det kan vi lære noget af i FDF, og her bliver det interessant at samarbejde. Forløbet stopper ikke her. Vi skal arbejde videre mod et videre samarbejde, sådan at flere i FDF får mulighed for at lære af ukrainsk frivillighed. Det skal ikke være et nyt stort internationalt projekt, men over efteråret/vinteren vil der blive udviklet et koncept og nedsat en arbejdsgruppe, der skal definere, hvordan et sådan samarbejde kan se ud.