Medlem af mere end én kreds?

Landsmødet drøftede lørdag, om det skal være muligt at være medlem af mere end én kreds. Det mundede ud i, at hovedbestyrelsen inden næste landsmøde skal undersøge mulighederne på området. 

20. Nov 2016
Sara Lentz Jørgensen
FOTO: Thomas Heie Nielsen

-I rigtig mange situationer giver det mening at være medlem af flere kredse på samme tid, og dette er et problematisk i Carla for kredsene i dag. Dette kunne for eksempel være en senior der er børneleder i en kreds, men som gerne vil være en del af seniorklassen i en anden.

Sådan indledte Anders Klosterman fra FDF Skovlunde motivationen for forslaget om, at man skal arbejde hen imod, at det skal være muligt at være registreret i Carla som medlem af flere kredse. I dag er proceduren, at man opretter personen som nyt medlem, så man optræder som to forskellige medlemmer i systemet. 

Hovedbestyrelsesmedlem Kim Koch Rasmussen var på talerstolen og præciserede her, at den nuværende procedure ikke skaber problemer for administrationen, da hver FDFer i en samlet optælling kun tæller med én gang.

Kim Koch Rasmussen fremhævede også vigtigheden af at overveje om prisen for en sådan ændring i Carla opvejer de nemmere forhold for kredsene. Blandt andet derfor fremlagde hovedbestyrelsen et ændringsforslag for at imødekomme ønsket fra kredsene. Det oprindelige forslag blev herefter trukket og hovedbestyrelsens forslag blev vedtaget.  

Det vedtagne ændringsforslag

Hovedbestyrelsen pålægges inden næste landsmøde at undersøge muligheden for at FDFs medlemssystem kan håndtere medlemskab af flere kredse, herunder oversigter over medlemmer i kredsen inklusiv klasser.