Medlemsservice opdateres til efteråret

Til efteråret foretages første planlagte opdatering af Medlemsservice, så det fortsat lever op behovene i kredse, landsdele og landsforbund.

16. Mar 2023
Rasmus Lind

Foto: Thomas Heie Nielsen

Den planlagte opdatering af Medlemsservice sker for at sikre, at Medlemsservice vedbliver at være et tidssvarende system, der lever op til behovene i kredse, landsdele og landsforbund.

Grundlæggende er systemet det samme som nu, men motoren får flere hestekræfter, og en række arbejdsgange optimeres.

Medlemsservice I/S betjener alle grupper og kredse hos FDF, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere og Danske Baptisters Spejderkorps.

Den platform, som Medlemsservice er bygget på hedder Odoo. Siden efteråret 2021 har version 12 været i drift, og til efteråret 2023 opdateres platformen til version 15 for alle 4 organisationer.

Styregruppen for Medlemsservice I/S er i gang med at forberede opgraderingen og ser frem til at kunne præsentere et opdateret system med en række nye funktioner.

Kom med på tester-holdet

Fra midten af maj åbnes adgangen til et testsystem, hvor migreringen af data og funktionaliteten kan testes. Styregruppen for Medlemsservice søger derfor efter frivillige, der vil hjælpe med at teste og melde tilbage. 

Der er brug for mange forskellige slags testere, så du kan melde dig, uanset om du er erfaren kredsleder, ny pilteleder, hyttebestyrer, kasserer eller noget helt andet - og uanset om du har meget eller lidt erfaring med Medlemsservice og andre it-systemer. 

Hvis du er interesseret i at komme på testerholdet, skal du reservere tirsdag den 9. maj kl. 19-21 til et online opstartsmøde, hvor du bliver klædt på til opgaven og får adgang til testsystemet. Her får du også info om, hvordan du melder tilbage på dine tests.

Se mere om tester-opgaven her, og meld dig som tester ved at skrive til projektleder Monica Ingerslev på mi@FDF.dk.

Minimal forberedelse for kredsene

I oktober 2022 overgik FDF fra Carla til Medlemsservice. Det var en stor ændring, som medførte mange nye arbejdsgange, og mange er også stadig i gang med at lære alle dele af Medlemsservice godt at kende. Denne gang bliver ændringen ikke nær så stor. Al opsætning omkring medlemmer, pårørende, funktioner, arrangementer, kontingent og regnskab bliver migreret, og alt dette skal derfor IKKE gøres igen.  

Efter sommerferien får alle kredsledere, kasserere og andre brugere af Medlemsservice mere information om den kommende opdatering sammen med en præsentation af de nye og forbedrede funktioner.

Indtil det nye system åbner i oktober, skal Medlemsservice bruges helt ligesom i dag. Der er ikke behov for særlig forberedelse.

Selve opdateringen gennemføres omkring 1. oktober 2023.

Har du brug for hjælp? Så kontakt supporten på medlem@FDF.dk, eller meld dig ind i support-gruppen på Facebook.