Vi er blevet flere FDFere

Flere børn og unge får et ståsted at møde verden fra. FDF er gået frem med 500 medlemmer viser medlemstallet for 2015.

05. Mar 2016
Christina Gro Hansen

Med ambitionen om at give børn og unge et ståsted at møde verden fra, har vi fået et fælles sprog og en stærkere identitet, og man kan håbe, det er det, vi nu begynder at kunne se effekten af, siger FDFs formand.

Foto: Jesper Nord

Indberetninger fra landets kredse er nu samlet, og en sammentælling viser, at FDF går frem med ca. 500 medlemmer. Væksten er sket i vores primære målgruppe, børn og unge, da andelen af voksne FDFere er uændret fra året før. Det glæder FDFs formand, Jonas Kolby Laub Kristiansen: 

– Vi skylder en stor tak til alle de dygtige ledere, der hver uge giver børn og unge et ståsted at møde verden fra. Medlemsvæksten sker lokalt, via en dedikeret indsats i kredse og landsdele, siger han.

­­

Generelt får vi flere medlemmer ind på børnemålgruppen 0-10 år, og samtidig mister vi også færre medlemmer mellem 11 og 19 år, og er således blevet bedre til at fastholde dem.  

Flere forklaringer på fremgangen

Den nye satsning på familiearbejde med kontingentfritagelse for 0-4-årige kan være en tredje forklaring på medlemsfremgangen. Således er der registreret ca. 140 medlemmer i alderen 0-4 år mod ca. 40 ved udgangen af 2014. Denne målgruppe tegner sig således for cirka 20 % af fremgangen. 

Hovedbestyrelse, forbundskontor og stab vil nu dykke ned i tallene, og analysere resultaterne nærmere, da det er for tidligt at konkludere entydigt på årsagerne.  

Jonas Kolby Laub Kristiansen peger dog på, at han de seneste år har oplevet en større sammenhængskraft i landsforbundet og en større fokus på arbejdet i kredsene. Samtidig har FDF vedtaget en ny ambition, der betyder, at alle trækker i samme retning. 

– Med ambitionen om at give børn og unge et ståsted at møde verden fra, har vi fået et fælles sprog og en stærkere identitet, og man kan håbe, det er det, vi nu begynder at kunne se effekten af, siger han.  

Det er landslejr år i år, og det kunne være oplagt at tro, at det har en betydning, men landslejren i 2011 havde ikke en signifikant effekt, hverken året før eller året efter.  

Der vil som sidste år blive udsendt et spørgeskema til alle kredsledere i forsommeren, der vil danne grundlag for en medlemsundersøgelse akkurat som sidste år.  

FDFs samlede medlemstal er nu 21.900.