FDF er nu mere end 25.000 medlemmer 

I forbindelse med årets indberetninger indføres ny opgørelsesmetode. Det betyder, at FDF nu har mere end 25.000 medlemmer.

07. Mar 2017
Christina Gro Hansen

FOTO: Jacob Warrer

Indberetningerne for 2016 er i hus, og en sammentælling viser, at FDFs medlemstal for 2016 er uændret i forhold til 2015, men da DUF har indført et nyt medlemsbegreb i forbindelse med uddeling af tipsmidlerne, så medlemmer, der har været medlem og aktivt deltagende i minimum 3 måneder fremover også tælles med. Derfor er FDFs samlede medlemstal nu er mere end 25.000 medlemmer. Denne opgørelse vil fremover blive brugt, når FDF opgør medlemstal.  

Sammenligner man medlemstallet for 2015 med tallet for 2016, uden at regne tremåneders medlemmerne med, er medlemstallet uændret. 21.900 medlemmer, præcis som året før. Det er således lykkes FDFs kredse at holde fast i medlemsfremgangen på 500 medlemmer, som var det, forbundet gik frem med i 2015.  

– Det er godt at se, at det er lykkedes kredsene at fastholde medlemstallet også på bagkant af landslejren. Der har historisk set ofte været mange udmeldelser efter en stor lejr, siger FDFs formand Jonas Kolby Laub Kristiansen.    

Familiearbejde i vækst

FDF har medlemsfremgang i gruppen af medlemmer mellem 0-4 år. En vækst på 25 % i denne gruppe, kan ses som et udtryk for at FDFs familiearbejde er i en positiv udvikling.  

–  Flere kredse igangsætter familiearbejde. Det er dejligt at se, at FDF også kan være et tilbud for nye målgrupper, siger Jonas Kolby Laub Kristiansen.    

FDFs hovedbestyrelse vedtog sidste efterår retningslinjer for håndtering af familiemedlemsskaber, som anbefaler kredse at melde børnene ind, men at lade det være frivilligt for de voksne.  

Medlemstallene følges akkurat som de to foregående år op af et spørgeskema, der udsendes til alle kredsledere i forsommeren, og som danner grundlag for en medlemsundersøgelse.