Let stigning i medlemstallet i 2020

Vi er samlet set blevet lidt flere FDFere i 2020.

26. Mar 2021
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Thomas Heie Nielsen

Flere er blevet en del af FDFs fællesskab i det forløbne år. Det viser den samlede medlemsopgørelse på baggrund af kredsenes indberetninger.

FDFs medlemstal var pr. 31. december 2020 samlet set steget med 160 medlemmer sammenlignet med samme tidspunkt 2019. Medlemstallet ved udgangen af 2020 var 20.439 medlemmer mod 20.279 ved udgangen af 2019. Det såkaldte “store medlemstal”, hvor tre-måneders-medlemmer medregnes, var 23.837 medlemmer i 2020 mod 24.123 i 2019.

FDFs formand Dorte Fog glæder sig over, at det i en svær tid med nedlukning og restriktioner grundet corona-situationen er lykkedes kredsene at fastholde medlemmerne.

- Der skal lyde en stor tak til alle FDFs kredse, som på imponerende vis har formået at give børn og unge oplevelser og følelsen af at være med i et fællesskab i en svær tid, hvor de i særlig grad har haft brug for det, siger formand Dorte Fog.

- Det afsæt er vigtigt, når vi i den kommende tid skal arbejde sammen om at få endnu flere med i vores fællesskab, siger Dorte Fog.

Færre 3-måneders-medlemmer

Mens medlemstallet ved udgangen af året var steget en lille smule, er “det store medlemstal”, der indeholder alle medlemmer pr. 31. december samt dem, der er udmeldt pr. 31. december, men som har været medlem mindst tre måneder i løbet af året, faldet en lille smule.

- Dette skyldes et relativt stort fald i antallet af tre-måneders-medlemmer i 2020, forklarer administrationschef Jakob Harbo Kastrup og fortsætter: 

- Da tre-måneders-medlemmerne pr. definition ikke længere er medlem, er det isoleret set positivt, at deres antal er faldet. Selvom vi endnu ikke har endelige statistikker på f.eks. antallet af nyindmeldte og udmeldte, tyder det på, at kredsene i denne svære periode samlet set har været en lille smule bedre til at holde på deres medlemmer end i de foregående år, samtidig med at de har tiltrukket flere nye. Det er noget af det, vi dykker længere ned i de kommende måneder, siger Jakob Harbo Kastrup. 

Kredse har tiltrukket medlemmer

Flere kredse har i coronaåret ganske rigtigt formået at tiltrække nye medlemmer. FDF Nykøbing Mors har med en fremgang på 33 medlemmer oplevet den største stigning i medlemstallet det seneste år, tæt efterfulgt af FDF Gug med en fremgang på 32 medlemmer. Den største procentvise fremgang tegner FDF Bryrup sig for med en fremgang på 68 pct. fra 31 til 52 medlemmer. 

FDF K 19 - Vanløse er fortsat landets største kreds med 298 medlemmer ved udgangen af året, efterfulgt af FDF K 25 Brønshøj med 270 og FDF Hjortshøj med 223 medlemmer.