Medlemstallet er status quo

Medlemstallet er gjort op, og FDFs medlemstal er fortsat 25.000 medlemmer.

04. Jun 2018
Christina Gro Hansen

FDFs hovedbestyrelse har på deres maj-møde behandlet indberetningerne for FDFs medlemstal for 2017. Medlemstallet er status quo i forhold til 2016.

- Det ser ud til, at kredsene er blevet bedre til at få indkasseret kontingenter og registreret korrekt i Carla. Det er glædeligt, siger FDFs administrationschef Jakob Harbo Kastrup 

FDF K 19 Vanløse er igen den største kreds i Danmark med 345 medlemmer. Derefter følger FDF K 25 Brønshøj med 295 medlemmer og FDF Karlslunde med 286 medlemmer. 

Betydningen af halvårskontingenter

I 2017 havde FDF ca. 4.000 medlemmer under 30 år, der nåede at være medlem i mindst tre måneder, inden de blev meldt ud. Heraf havde kun ca. halvdelen betalt kontingent i 2017. FDF kan få tilskud for udmeldte medlemmer, blot de har været medlem mindst tre måneder og har betalt kontingent. Begge dele inden for det samme kalenderår. Opkræver kredsen både forår og efterår, så kan medlemmer, der er stoppet ved sæsonafslutningen dermed udløse tilskud. Det kan de til gengæld ikke, hvis kredsen kun opkræver kontingent i efteråret.  Antallet af betalende medlemmer i det enkelte år er med til at afgøre størrelsen på tilskuddet fra DUF. Derfor anbefaler FDFs forbundskontor at dele kontingentet op i to halvårskontingenter. 

- Vores tilskud bestemmes af antallet af medlemmer, der lever op til DUFs krav. Derfor er det en god idé, at kredsene opkræver kontingent halvårligt, det er nemlig med til at sikre, at der kan søges på flere af de medlemmer, som vi jo kan se har været aktive FDFere, sigerFDFs administrationschef Jakob Harbo Kastrup.