Menighedrådsvalg 2020: En vej til indflydelse

Som kreds kan I få indflydelse på det lokale kirkearbejde ved at have en repræsentant i menighedsrådet. Næste menighedsrådsvalg er d. 15. september 2020.

07. Aug 2020
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Thomas Heie Nielsen

Hvis I i den lokale kreds har et medlem af menighedsrådet, kan I være med til en gøre en forskel for den lokale kirke og aktivt medvirke til mere fællesskab i lokalesamfundet, som også har blik for børn, unge og familier.

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. De arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende, relevant og nærværende kirke, og her vil det være oplagt at få indflydelse, så I kan være med til at bestemme, hvad der fremadrettet skal ske for jeres lokale sogn – specielt i samarbejdet mellem kirken og jeres kreds.

En vej til indflydelse

En finger på pulsen i kirken er et godt grundlag for et frugtbart samarbejde, hvor I som kreds kan være tydeligere i lokalsamfundet, få kendskab til nye potentiale børn og ledere, sammen arbejde for trygge rammer for børn og unge – og sikre, at kirkens budskab kommer ud til børn og unge.

Overvej derfor, om I har forældre, tidligere ledere eller måske endda aktive, endda unge, som kunne have lyst og kompetencer til at være med i menighedsrådet.

I menighedsrådet er der brug for mange kompetencer: Alt fra ledelse af kirkens ansatte til nytænkning ift. visioner for kirken eller kirkebygninger, fra flair for tal ifm. budgetter og regnskaber til gode kommunikationsskills ift. pressen og SoMe-håndtering – samt et hav af andre kompetencer.

Start evt. med at kontakte den lokale præst eller menighedsrådsformand for at høre mere om, hvilke kompetencer der er brug for i menighedsrådet.

Læs mere om det gode og frugtbare samarbejde mellem kirken og kredsen her.

Vigtige datoer

Frem til 21. august 2020:

  • Offentligt orienteringsmøde om valg i alle sogne. På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

Tirsdag 15. september 2020:

  • Valgforsamling På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

29. november 2020 (første søndag i advent):

  • Det nye menighedsråd tiltræder, og funktionsperioden starter.